Æresmedlemmer

Opdateret d. 08-Oct-2019

9. Oktober 2010 - KURT HALD

Kære Kurt.
I min beretning sluttede jeg af med at sige tak til alle de, der gør det muligt for os i Draken Team Karup at gennemføre de ting vi rent faktisk gør. Jeg nævnede ikke dig i den sammenhæng, og det har jeg selvfølgelig en ganske bestemt grund til.
I forhold til Draken Team Karup indtager du en særstilling, idet du er selve forudsætningen for foreningens virke i dag. Du startede teamet og har igennem mange år været den drivende kraft. Du har gjort et ualmindeligt flot stykke arbejde, som vi alle er dig taknemmelige for. Det er jo dig der er ”skyld i”, at vi kan mødes som glade drenge et par gange om året, og hygge os med det vi kan lide - nemlig Draken flyene.
For to år siden, valgte du at trække dig lidt tilbage og overlod det til mig at drive foreningen videre. Jeg var på daværende tidspunkt ikke helt klar til at tage hele opgaven på mig. Det tog du konsekvensen af og lovede at støtte mig igennem den første formandsperiode, jeg behøver vel ikke at sige, at det løfte, har du holdt til punkt og prikke. Først i dette forår er de sidste opgaver vandret over til mig og over til os.
For lidt siden vedtog vi den foreslåede revision af vedtægterne, der var tilføjet en ny paragraf der omhandler æresmedlemmer. Jeg kan ikke forestille mig en mere indlysende kandidat til at blive det første æresmedlem af Draken Team Karup end netop dig. Jeg skal derfor anmode denne generalforsamling om at bakke op om opfordringen til at udnævne dig til Draken Team Karups første æresmedlem.
Nu må du ikke tro, at dine opgaver for Draken Team er slut, vi vil også i de kommende år drage nytte af din viden og erfaring når behovet opstår, og jeg skulle kende dig meget dårligt om du ikke er parat når vi kalder.
Fra mig personligt: En stor tak for støtte og vejledning i min første formandsperiode, det har været en udelt fornøjelse at arbejde sammen med dig.

5. Oktober 2019 - SØREN PEDERSEN

 

Jeg skal hermed anmode generalforsamlingen om at godkende Søren Pedersen som æresmedlem af Draken Team Karup med følgende begrundelse:

Søren var en af de personer der arbejdede hårdt for foreningen i de første svære år. Sørens arbejde dengang, er således en af grundene til at vi andre kan glæde os over at kunne samles om vores fly og nyde nogle gode timer sammen i dag.

Søren har gennem årene finansieret vores hjemmeside i forhold til vores webhost. Et forhold, som vi først er blevet bevidste om for nogle få år siden. Søren har fulgt os som medlem i mange år, og har været behjælpelig med mange ting i tidens løb. Som noget af det seneste kan nævnes: Da han læste en annonce for vores deltagelse i Kulturnat Hillerød, ringede han mig op af egen drift, for at få bekræftet at det forholdt sig, som han havde læst. Da det blev bekræftet af mig, foreslog han selv, at han lige skulle komme forbi svendene med en flaske Gammel Dansk under den ene arm. Han blev ved cockpittet hele aftenen, til stor aflastning for vores udsendte. I år til samme arrangement, mødte Søren op igen og var fast cockpitvagt så vores udsendte også fik mulighed for at nyde det øvrige arrangement.

Søren er i dag med i gruppen omkring Værløse Historiske Hangar, og jeg er sikker på, at vi fortsat vil have glæde af Søren og hans utrolige energi i mange år fremover.

5. oktober 2019 - SIGURD NIELSEN

 

Jeg skal hermed anmode generalforsamlingen om at godkende Sigurd Nielsen som æresmedlem af Draken Team Karup med følgende begrundelse:

Sigurd har været en meget god ven af Draken Team Karup gennem mange år.

Han har været manden man henvendte sig til, når der manglede forskellige ting i vores shelter, såsom specielle værktøjer, nitrogen på flaskerne i nitrogenvognen osv.

Sigurd var også ham man spurgte til råds, når man stod med et finurligt problem, som man ikke lige selv kunne finde en løsning på. Sigurd var manden der stod bag de mange flytninger og transporter af Draken fly til forskellige lejligheder, fordi han havde så stor erfaring på området. Den meget spektakulære opsætning af flyet på Egholm Slot, var næppe forløbet så smertefrit uden en plan fra Sigurd, det samme gør sig gældende for nedtagning og opsætning af Flyvestation Karups Gateguard. Når der skulle flyttes fly, henvendte man sig til Sigurd og spurgte om råd, svaret kom prompte: Skal jeg ikke lige lave en plan for det, så får du den, når den er godkendt. En af forudsætningerne for ombytningen af de to fly i Stauning blev fremsat af museet og lød, vi kan godt bytte flyene, men det er en forudsætning, at det er Sigurd der står for operationen, ellers vil museet ikke godkende byttet.