Corona og arbejdsonsdage

 

Den 10. marts 2020 sendte formanden denne besked til alle som deltager i shelteret om onsdagen:

 

Flyvestation Karup har udsendt en Kommandantskabsbefaling, hvori der står, at alle ikke direkte tjenstlige aktiviteter aflyses indtil videre i kraft af Corona udbruddet.

Vores arbejdsonsdage er derfor aflyst indtil videre.

Jeg giver besked, når jeg ved noget mere.