Draken Meeting 2014

Opdateret d. 06-Oct-2019

DrakenMeeting_2014_images

Årets Draken Meeting kunne meget passende få overskriften "Vi kan ikke få armene ned",
vi havde i år forsøgt at slå os sammen med andre aktiviteter på Flyvestationen.
Samme dag som vi selv afholdt det årlige Draken Meeting,
var der fra Flyvestationens side arrangeret Nostalgi-dag for nuværende og tidligere ansatte,
ligeledes var der Reunion for den gamle og legendariske eskadrille 729 og sidst,
men ikke mindst, var der arrangeret fotodag for Facebook gruppen
"Herredømmet over dansk luftrum"
Draken Team Karups egne medlemmer mødtes som sædvanligt til morgenkaffe og
rundstykker i Bygning 413, under kaffen fortalte formand John lidt om dagens program,
det skal dog her nævnes, at programmet ikke helt kunne holde vand, da den flyvende del
måtte aflyses på grund af dels tåge (F-16) og dels tekniske vanskeligheder (EH101).
Alle de før nævnte grupper mødtes på trimpladsen ved 10.30 tiden,
tidligere på formiddagen havde vi klargjort AT-158 til opstart og fået aftalt med
Brandstationen, at de - som altid - ville komme og stå Standby med to crashtenders i
tilfælde at brand i flyet.
Da alle var samlet startede vi AT-158 op og som sædvanligt virkede alt helt perfekt, f
lere af deltagerne fik en tur i bagsædet og der blev taget helt utroligt mange billeder og
meget film. Da vi stoppede motoren igen, der havde været mulighed for at studere flyet på
nærmere hold, var det tid til frokost, denne var i år flyttet til Blå Sal som ligger i
nærheden af Hovedvagten, dette fordi vi som tidligere nævnt havde slået os sammen med
flere andre, vi var omkring 120 til grill (grill selv) denne dag og det kunne vi ikke håndtere i
Bygning 413 som vi ellers plejer at benytte.
Efter frokosten var der et foredrag med Brigadegeneral Steen Hartov (Stabschef Flyvertaktisk
Kommando), som omhandlede Flyvevåbnets opgaver i dag.
Efter foredraget var det afsted til Flyveskolen, hvor der var yderligere to foredrag,
det ene om Flyveskolens opgaver og de uddannelser man kan tage på skolen,
det andet foredrag omhandlede Helicopter Wing Karups tur til USA i 2013, hvor man
øvede sig samt forberedte sig på de opgaver man skal løse i Afghanistan.
Efter foredragene var der mulighed for at se nogle af Flyveskolens T-17 træningsfly.
Draken Meeting 2014 sluttede ved 16 tiden, og alle kunne drage hjem med
mange nye oplevelser i bagagen.


Michael van der Sterren
Materiel ansvarlig

PDF