Flyvestation Karup
blev etableret som flyveplads af den tyske værnemagt i perioden 1940-45 under navnet: "Fliegerhorst Grove" og var i begyndelsen af 2. verdenskrig udgangspunkt for Luftwaffes offensive operationer mod bl.a. England, men blev senere i krigen base for luftforsvarsfly.

Området ved Karup blev valgt på grund af det var fladt og øde, ligesom Alhedebanen's nærhed havde en betydning. Tyskerne anlagde et sidespor til banen, og Grove Sidespor blev omtalt som den længste sidesporsanlæg i Danmark. Dette blev brugt til transporter af ammunition, brændstof, og byggematerialer som blev brugt til etableringen af flyvestationen.

Efter krigen og indtil 1947 blev flyvepladsen af Indenrigsministeriet anvendt som lejr for ca. 22.000 tyske flygtninge. De 1.500 grave ved Kølvrå og 1.300 grave ved Grove vidner om den periode.

På Flyvestation Karup er en lang række af Flyvevåbnets eskadriller oprettet siden 1950 og senere flyttet til andre danske flyvestationer. De mest kendte eskadriller på flyvestationen i nyere tid er nok Eskadrille 725 (jager/bomber) og Eskadrille 729 (rekognosceringseskadrillen) der fra 1970 til 1993 fløj Saab Draken som de sidste jagerfly på Karup, da eskadrillerne blev nedlagt i 1993. Udover Draken flyene har en lang række andre jagerfly været på Flyvestation Karup siden 1950’erne.

Flyvestationen vil for fremtiden fortsat eksistere som et udtryk for hele flyvestationsområdet, hvor et stort antal enheder er placeret, og hvor Helicopter Wing Karup (HW KAR) er enheden, der 24 timer i døgnet og 365 dage året rundt har ansvaret for opstilling og drift af de militære helikoptere og propelfly.

Af fly og helikoptere i 2006 kan nævnes: T-17 Supporter propelfly, S-61, EH-101 Merlin helikoptere, AS 550 Fennec helikoptere og Søværnets Lynx helikoptere.

Flyvestationen Karup er bl.a. vært for følgende gæsteenheder: Flyvertaktisk Kommando, Hærens Operative Kommando, Flyveskolen, Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, Air Control Wing, Karup Lufthavn og den civile virksomhed Danish Aerotech A/S m.f.

Flyvestation Karup er Nordeuropas største flyvestation. Dens samlede areal er 2.900 ha, som fordeler sig på flyvepladsareal, øvelsesområde, skov og plantage, landbrugsjord og områder med mose, kær, hede og krat. Der er 9 km startbaner, 31 km rullebane for fly, 48 km asfalt- og betonveje og 40 km skov og hede veje. Det daglige flyoperationsområde, som udgør ca. 1/3 af arealet, er indhegnet (15 km hegn).