Sud S.E.3160 ALOUETTE III

Opdateret d. 06-Oct-2019

Sud S.E.3160 ALOUETTE III

 

 

 

ALOUETTEHI, M-019 på Flådestation Grømnedals helipad den 31. marts 1978. På (trods af sin simple instrumentering gjorde helikopteren alligevel god fyldest i det nord atlantiske område.
Foto: TINBOX

ALOUETTE III blev udviklet af Aerospatiale i Frankrig som en både større og stærkere udgave af forgængeren ALOUETTE II. Den militære udgave af denne helikopter viste sig anvendelig til en lang række forskellige opgaver lige fra træning, evakuering af sårede, angreb mod kampvogne og andre jordmål, ubådsbekæmpelse, transport af gods - med fragten lastet udvendigt i sling til transport af mandskab samt rekognoscering og eftersøgning og redningstjeneste.
Prototypen til denne alsidige helikopter, betegnet S.E.3160, fløj første gang den 28. februar 1959, og denne version blev fremstillet frem til 1969, hvor den afløstes af en forstærket, men i øvrigt næsten identisk S.E.316B og senere S.E.319B. Samtlige udgaver delte dog navnet ALOUETTE III.
Foruden hovedproducenten i Frankrig er typen blevet licensproduceret i Indien, Pakistan, Rumænien og Schweiz og mere end 1.400 helikoptere er leveret til brugere i 69 forskellige lande.
Baggrunden for Danmarks anskaffelse af ALOUETTE III skal søges helt tilbage i 1959, hvor grønlandsskibet "Hans Hedtoft" sporløst forsvandt den 23. Januar i det isfyldte farvand ud for Kap Farvel ved Grønlands sydspids. Dette tragiske forlis afslørede mangler ved søredningstjenesten i både de grønlandske og færøske farvande og resulterede i et forslag om anskaffelse af et antal helikopterbærende rednings- og inspektionsskibe.
De første fem ALOUETTE III til gik Søværnet mellem juni 1962 og januar 1963, og det første inspektionsskib afsejlede til stationstjeneste ved Færøerne i sommeren 1963. Skønt opereret fra Søværnets skibe var ALOUETTE III i begyndelsen underlagt Flyvevåbnets ESK 722 på Flyvestation Værløse.
Fra slutningen af 60'erne fik ALOUETTE-flighten flere og flere selvstændige opgaver, og i 1968 blev de oprindelige fem helikoptere suppleret med yderligere tre nyindkøbte ALOUETTE III. Den 29. april 1977 blev ALOUETTE-flighten gjort til en selvstændig enhed under navnet Søværnets Flyvetjeneste. Piloterne er officerer i Søværnet, mens den tekniske vedligeholdelse

DATA  ALOUETTE:
  Motor: Turbomeca Artouste IIIB pa 870 HK
  Rotordiameter: 11,00 m
  Længde: 10,09 m
  Højde: 2,95 m
  Tomvægt: 1.060 kg
  Fuldvægt: 2.100 kg
  Max. Hast.: 220 km/t
  Marchhast.: 190 km/t
  Rækkevidde: 550 km
  Tophøjde: 4.000 m
  Bevæbning: --

fortsat varetages af personel udlånt fra Flyvevåbnet.
De primære opgaver for de danske ALOUETTE III har været søopmåling, fiskeri inspektion, transport af både gods og personel, samt eftersøgnings og redningstjeneste. Også smuglerjagt blev det til i eet tilfælde, men største enkeltpræstation må nok være, da en enkelt ALOUETTE III i løbet af en 13 timers aktion hæsligt vejr reddede 26 passagerer fra et flystyrt på Myggenæs på Færøerne.
Specielt set i lyset af de meget barske forhold, som hersker i Nordatlanten, har ALOUETTE III sikkerhedsmæssigt klaret sig strålende, i det ingen af de otte helikoptere er afskrevet ved havarier. Det har dog været tæt på et par gange. Een væltede under landing på Flyvestation Værløse, og en anden blev slemt beskadiget under en storm i Nordatlanten, da en forkert sø flåede hangarporten på et inspektionsskib op.
I 1977 begyndte tiden at rinde ud for ALOUETTE III, idet Søværnet besluttede at købe Westland NAVAL LYNX som afløsning. Tre ar senere i 1980 udgik de første to helikoptere aftjenestue og den 1. december 1982 blev den sidste flyvning med typen foretaget i dansk regi.
To ALOUETTE III er afsat til museumsformål herhjemme, mens resten er solgt til civil anvendelse i Liechtenstein, Schweiz og USA.