Bell 47D-1.Agusta-Bell47J RANGER

Opdateret d. 06-Oct-2019

Bell 47D-1.Agusta-Bell47J RANGER

 

 

 

Bell 470-1,89-891 i hover i lav højde over 0resund. Nar nu helikopteren ikke er udstyret med hoist, måtte de n.0dstedte selv kravle op ad rebstigen! En. redningsmetode med visse begrænsninger. 

Foto: FLV Historiske Samling

Udviklingen af den lette Bell 47 helikopter indledtes i 1943, da den amerikanske flyvemaskineproducent Bell Aircraft Corp. foretog de første flyvninger med eksperimentalhelikopteren. Model 30. Denne model blev senere afprøvet af den amerikanske hær under betegnelsen XR-12.
To ar senere, den 8. december 1945, fik den første prototype til Model 47, som var Model 30's efterf0lger. Model 47 blev godkendt af de amerikanske luftfartsmyndigheder og flk certiflkat som godkendt type den 8. marts 1946.
De forste bestillinger. Bell modtog på den nye helikopter, led på 18 til US Army og 10 til US Navy. Siden blev det til yderligere et meget stort antal Model 47 til det amerikanske forsvar og en lang række udenlandske købere.
Sideløbende med de militære versioner blev der også udviklet et antal civile udgaver med betegnelsen Bell 47A - 47J. Den største forskel mellem de enkelte versioner bestod faktisk kun i de brugte typer motorer og brændstofbeholdningen. En undtagelse var dog Bell 47J, der med sine fem sæder havde en noget større kapacitet end den "normale" Model 47, som kun havde plads til tre personer i det næsten kugleformede cockpit.
I sin militære udformning gik Bell 47 under navnet SIOUX, og den blev under krigen 1 Korea anvendt til en lang række forskellige opgaver så som observationstjeneste, person- og godstransport under næsten alle tænkelige former, kabeludlægning samt som flyvende ambulance mellem kampområderne og felthospitalerne i baglandet, de såkaldte MASH. Helt op i 80'eme anvendte US Army stadig omkring 150 TH-13 (der er en træningsudgave af Bell 47) til uddannelse af helikopterpiloter.
Bell 47 blev licensfremstillet i stort antal ved West-land i England, Augusta i Italien samt i Japan. Foruden USA og de tre licens-producenter har mere end 30 andre

DATA  Bell 47D:
  Motor: TFranklin 0-355-5 på 200 HK
  Rotordiameter: 10,71 m
  Længde: 8,33 m
  Højde: 2,79 m
  Tomvægt: 626 kg
  Fuldvægt: 1.066 kg
  Max. Hast.: 169 km/t
  Marchhast.: 126 km/t
  Rækkevidde: 340 km
  Tophøjde: 3.350 m
  Bevæbning: --

 

DATA  Bell 47J:
  Motor: Lycoming VO-435-A1D pa 260 HK
  Rotordiameter: 11,33 m
  Længde: 9,88 m
  Højde: 2,84 m
  Tomvægt: 750 kg
  Fuldvægt: 1.293 kg
  Max. Hast.: 169 km/t
  Marchhast.: 135 km/t
  Rækkevidde: 463 km
  Tophøjde: 4.750 m
  Bevæbning: --

 

lande også benyttet Bell 47 som militærhelikopter. Nøjagtigt hvor mange helikoptere af denne type, der er bygget, vides ikke, men tallet ligger med sikkerhed over 6.000 stk.
I Danmark indtager Bell 47 en speciel plads blandt Flyvevåbnets fly. Den var nemlig forsvarets første helikoptertype og var derfor genstand for særlig interesse. Der blev anskaffet tre Bell 47D-1 i 1952-53, og de blev benyttet af ESK 721 til mange forskellige opgaver som for eksempel støtteflyvninger for Geodætisk Institut ved kortlægningen af østgrønland i begyndelsen af 50'eme. Bell 47D anvendtes endvidere til persontransport, uddannelse af nye helikopterpiloter og har sågar deltaget i flere filmoptagelser som flyvende kamera platform. 
To af helikoptere havarerede i henholdsvis 1953 og 1956, mens den sidste blev solgt til en civil køber i Sverige i 1958.
Til delvis afløsning for Bell 47D anskaffedes 1 maj 1958 to italiensk-byggede Augusta-Bell 47J RANGER. Helikopterne ejedes faktisk af Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU), men blev opereret og vedligeholdt af ESK 722 på Flyvestation Værløse. Helikopterne var døbt "Castor" og "Pollux", men "Castor" havarerede i Sydgrønland kun tre måneder efter leveringen. En tredje Augusta-Bell 47J blev indkøbt i 1959 til erstatning og døbtes "Phoenix".
Typen benyttedes udelukkende til støtte for GGU's sommerekspeditioner i Grønland indtil udfasningen i 1966. En af helikopterne fortsatte for GGU på civilt register frem til den havarerede i September 1974.

 

 

 

 

To Agusta.-Bell 47J ved GGU's sommerlejr et sted i Sydgrønland i juli.1962.
Jeg er ved at lande i 87-897 "Phoenix", medens 87-896 "Pollux" står i baggrunden.

Foto: TAR

Bell 47D-1.Agusta-Bell47J RANGER