Lockheed C-130H HERCULES

Opdateret d. 06-Oct-2019

Lockheed C-130H HERCULES

 

 

 

C-130'eme er på. det sidste blev grå ligesom F-16, S-61 og G-III. Her er B-67'8 fotograferet på Flyvestation Værløse den 13. august 1992.

Foto: TINBOX

Lockheed C-130H HERCULES er et tungt firemotoret transportfly konstrueret til at kunne operere fra korte, uforberedte landingsbaner under alle klimatiske forhold. Prototypen YC-130 fløj første gang den 23. august 1954,og leverancerne af de første C- 130A seriefly til USAF blev Indledt i december 1956.
Typen viste sig at rumme et meget stort "udviklingspotentiale", og A-versionen blev snart suppleret med C-130B med både større totalvægt og rækkevidde. Der blev produceret 461 eksemplarer alene af disse to første udgaver. Den af USAF mest benyttede C-130E version stammer fra 1961. Den adskiller sig fra de tidligere modeller ved sine kraftigere motorer og en større brændstofkapacitet, der er opnået ved montering af droptanke under vingerne.
HERCULES er endvidere blevet udviklet i et antal forskellige specialudgaver som for eksempel DC-130A/E/H, der alle tre fungerer som dronebærere, det vil sige moderfly for førerløse fjernstyrede fly, RC-130A for luftovervågning, JC-130B beregnet til opfangning af satellitter i luften, C- 130D der med skinunderstel er beregnet til operationer i arktiske egne, HC- 130B til eftersøgning og redning, samt KC-130F/R til lufttankning af både jagerfly og helikoptere osv. osv.
64 lande anvendte i 1994 Lockheed C-130 til en mangfoldighed af opgaver. 40 af disse lande har valgt C-130H, der kun adskiller sig fra E-versionen ved en anden motorinstallation.
Endelig har Royal Air Force anskaffet 66 C-130K (engelsk betegnelse HERCULES C.Mk. 1), der ikke afviger ret meget fra C-130H. Et antal fik forlænget kroppen, hvorefter de blev betegnet C.Mk. 3. Det "manglende" 2-tal blev brugt til en enkelt specialudrustet C-130 til vejrobservationer (W.2). Et mindre antal C-130K blev i øvrigt ombygget til at kunne udføre tankning i luften under Falkelandskrigen i første halvdel af1982.
En helt speciel version er USAF's AC-130A og H, der blev udviklet til indsats under Vietnam-krigen. Den var forsynet med småkalibrede maskingeværer og maskinkanoner, infrarødt sigte og laserafstandsmaler samt en 105 mm haubitser! I sandhed en luftbåren fæstning. I øvrigt var den først leverede C- 130A fortsat i tjeneste i 1995, næsten 40 år efter at den blev leveret. Flyet er modificeret og fungerede

DATA  C-130:
  Motor: Fire stk. Allison T56-A-15 på 4.508 HK
  Spændvidde: 40,41 m
  Længde: 29.78 m
  Højde: 11,65 m
  Tomvægt: 34.300 kg
  Fuldvægt: 79.380 kg
  Max. Hast.: 621 km/t
  Marchhast.: 535 km/t
  Rækkevidde: 8.264 km
  Tophøjde: 10.060m
  Bevæbning: --

i rollen som "Flying gunship" ved USAF Reserve - det amerikanske flyvevåbens hjemmeværn.
Den samlede produktion har rundet 2.100 fly, hvoraf langt den overvejende del fortsat er i tjeneste. Lockheed introducerede i 1994 C- 130J, der er beregnet som efterfølger for tidligere udgaver. C- 130J har nye motorer med en seksbladet propel og et digitalt cockpit beregnet på kun to piloter, hvor de ældre versioner også behøver en flymaskinist.
Ikke underligt at Lockheed motto er:
"Den bedste erstatning for en gammel C-130 er en ny C-130".
HERCULES holdt sit indtog i Flyvevåbnet den 25. april 1975, hvor de to første af i alt tre indkøbte fly ankom til flyvestation Værløse. Flyene er tildelt ESK 721 og har her afløst de gamle Douglas C-54D/G.
Herhjemme anvendes C-130H hovedsageligt til transportflyvninger mellem Danmark og Grønland, de forskellige militære installationer imellem samt til støtte for slædepatruljen Sirius. Herudover løser typen et væld af andre opgaver som isrekognoscering, udskiftning af dansk FN personel, nødhjælpsflyvninger for FN i f.eks. Afrika og ex-Jugoslavien og lignende. Desuden blev typen i en periode anvendt til fiskeriinspektion omkring Færøerne og Grønland, indtil GULFSTREAM III blev leveret.
1 September 1982 blev en af C-130'eme udstyret med en Side Looking Airborne Radar og et radiometer på bagrampen. Det skete i forblindelse med nogle forureningsbekæmpelsesforsøg i Sydfrankrig, som blev finansieret af EF.

 

 

 

 

C-130H. B-680 har lige startet motorerne og er klar til at taxie ud til start på. Flyvestation Karup den 21. december 1981. Flyene blev leveret i denne bemaling, men de orange-rode felter blev senere fjernet.

Lockheed C-130H HERCULES

Lockheed Martin C-130J Hercules

C-130J – Er den nyeste udgave af Hercules serien. Udseendemæssigt er der ikke så stor forskel, men flyet er udrustet med glasscockpit i form af LCD-displays, HUD (Head Up Display), er certificeret til flyvning med Night Vision Goggles og har mere automatik og computerkapacitet hvilket medfører at antallet af besætningsmedlemmer kan nedsættes til to piloter og to loadmasters. Flyet leveres i normal længde eller forlænget efter køberens ønske. Flyet er udrustet med nye Rolls-Royce Allison AE2100 turbopropmotorer med 6-bladede propeller af kompositmateriale, som er 30 procent stærkere og samtidig bruger 15 procent mindre brændstof.

 

DATA  C-130J Hercules:
  Type: Højvinget Monoplan - Anvendt: 2003-
  Funktion: Transportfly Antal: 3 stk
  Rejsefart: - km/t
  Max fart: 640 km/t
  Spændvidde: 40,40 m
  længde: - m
  Tom/Fuldvægt: -/70305 kg Fabrik: Lockheed-Martin, USA
  Besætning: 3
  Enhed: ESK 721
  Motor: Fire Allison AE2.100D3, 4591 HK
  Bevæbning: Ingen