Consolidated PBY-5A, PBY-6A CATALINA

Opdateret d. 06-Oct-2019

Consolidated PBY-5A CATALINA

 

 

 

 

 

 

 

PBY-5A. 82-853 ligger i i vandet udfor Ella Ø i Nordøstgrønland i 1958. På dette tidlige tidspunkt var flyene endnu ikke blevet bemalet med day-glo markeringer.
Foto: via RODEM

Consolidated PBY-5A, PBY-6A CATALINA
CATAINA blev konstrueret af Consolidated Aircraft Corporation i San Diego, USA, først og fremmest med henblik på salg til US Navy. Den tidligste CATALINA-version, PBY-1A, går helt tilbage til 1936. Ligesom den civile XP3Y-1 var den en ren flyvebåd, men i 1940 kom amfibieudgaven til, d.v.s. en udgave med hjulunderstel, så den både kunne operere fra vand og land. For landing på vand nedfældedes de to støttepontoner fra tipperne af den konsolanbragte vinge for at øge stabiliteten ved manøvrering.
Sit helt store gennembrud fik CATALINA i forbindelse med den anden verdenskrig, hvor typen blev anvendt i stort antal af både Australien, Canada, England, Sovjetunionen og USA. Flyets opgaver i denne periode var bekæmpelse af ubåde, patruljering, redningsmissioner samt landssætning af hemmelige agenter på fjendtlige kyster. Alle disse opgaver forudsatte, at flyet kunne opholde sig i luften i lange perioder af gangen, hvilket CATALINA da også var særdeles god til. Missioner på helt op til 17 timers længde forekom jævnligt i forbindelse med antiubådsmissioner.
Under sin tjeneste ved Royal Air Force Coastal Command tegnede CATALINA sig for adskillige bedrifter. Blandt andet var det en CATALINA, der opsporede det store tyske slagskib "Bismarck" og skabte forudsætningen for, at Royal Navy kunne sænke det. Typen foretog også den sidste sænkning af en tysk ubåd før krigens ophør. Det var i øvrigt sænkning nummer 196 for RAF's vedkommende.
Nøjagtigt hvor mange CATALINA'er, der totalt blev produceret, er ikke muligt at opgive. Dog vides det, at i alt 3.272 fly blev fremstillet i USA og Canada frem til 1945. Hertil skal lægges et sted mellem 1.000 -  

DATA  CATALINA: (Tal i parentes gælder PBY-6A)
  Motor: 2 x Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp på 1.200HK
  Spændvidde: 31,70 m
  Længde: 19,46 m (19,48 m)
  Højde: 5,46m (6,14m)
  Tomvægt: 7.967 kg (9.861 kg)
  Fuldvægt: 15.422kg
  Max. Hast.: 315 km/t
  Marchhast.: 209 km/t (217 km/t)
  Rækkevidde: 4.056 km (4.025 km)
  Tophøjde: 4.816 m (4.700 m)
  Bevæbning: --

1.500 CATALINA'er fremstillet på licens i Sovjetunionen. Det rigtige antal kan altså ligge så højt som ca. 4.800.
Danmarks første CATALINA'er var seks PBY-5A, der blev indkøbt til Søværnets Flyvevæsen fra Canada i 1947, hvoraf de første ankom til landet den 5. juni samme år. Flyene tilgik den såkaldte CATALINA-gruppe på Luftmarinestation København, beliggende på Margretheholm. Enheden skiftede senere navn til 1. Luftflotille og efter Flyvevåbnets oprettelse den 1. oktober 1950 - ESK 721. Antallet af PBY-5A blev øget til otte gennem levering af to våbenhjælpsfly fra USA 1951.
Til både afløsning og supplering af PBY-5A modtog ESK 721 i 1957-58 otte PBY-6A, der var en nyere og mere moderne udgave af CATALINA.
Da PEMBROKE udgik som eftersøgnings-fly i 1960 overførtes alle CATALINA til redningseskadrillen ESK 722 i maj 1961. Denne eskadrille havde som ESK 721 hjemsted på Flyvestation Værløse, men opretholdte permanent detachementer på Flyvestation Skrydstrup og Aalborg samt Narssarssuaq i Grønland.
Med anskaffelsen af Sikorsky S-61A redningshelikoptere rykkede CATALINA tilbage til ESK 721 den 1. februar 1966, hvor den blev til typen udgik den 13. november 1970.
CATALINA'er anvendelse i Flyvevåbnet var hovedsageligt af civil eller halvmilitær art, såsom isrekognoscering ved Grønland, patienttransport på Grønland, luftfotografering, eftersøgnings- og redningstjeneste både i Grønland og Danmark, patienttransport på Grønland, samt transport af passagerer og gods. Blandt de passagerer, der blev transporteret på Grønland, var mange geologer, der på denne made blev bragt lige til "døren", nar de skulle arbejde på et fjerntliggende sted.
Af mere eksotiske opgaver, CATALINA har lost, kan f.eks. nævnes støtte til den danske Galathea-ekspedition i 1950. Der blev gennemført to flyvninger for udskiftning af ekspeditionsdeltagere - den ene så langt mod syd som til Mombasa i Kenya. Men Afrika til trods, så var det hovedsageligt i Grønland, at CATALINA'er havde sit virke.
Kun een af vore PBY-5A'ere eksisterer stadig. Den er på museum i Norge. To PBY-6A'ere blev solgt til USA, men de er desværre begge totalhavareret. Hermed er der kun to 
af Flyvevåbnets PBY-6A tilbage, een på museum i England og een i Helsingør Danmark.

 

 

 

 

PBY-6A, L-866 på Flyvestation Værløse før den blev afleveret til Royal Air Force Museums afdeling på RAF Colerne i England. Til forskel fra PBY-5A havde -6A'eren ikke noget kanontårn i næsen, og halefinnen var højere.
Foto: FLV Historiske Samling

Consolidated PBY-6A CATALINA