General Dynamics F-16A-B Fighting Falcon

Opdateret d. 06-Oct-2019

General Dynamics F-16A-B Fighting Falcon

 

 

 

 

F- 16A FIGHTING FALCON
General Dynamics F- 16A FIGHTING FALCON er et eensædet jagerfly, lige anvendeligt som interceptor, altvejrsjager og jagerbomber. Den tosædede version, F-16B, er identisk med F-16A bortset fra det ekstra sæde. som er skyld i. at der ikke er plads til så meget internt brændstof. Skønt primært beregnet som overgangstræner kan F-16B også anvendes i andre roller. A- og B-versionerne har samme kampdygtighed og samme præstationer, og de kan begge anvendes til løsningen af alle former for operative opgaver.
F-16's historie starter egentlig helt tilbage i 1971, hvor USAF udbad sig forslag til et nyt letvægtsjagerfly. Det skulle supplere F-15 EAGLE og være en mulig afløser for F-4 PHANTOM II. Fem flyproducenter kom med forslag, og efter gennemgang af forslagene blev General Dynamics og Northrop udvalgt til hver at bygge to prototypefly.
De to typer, YF-16 og YF-17. skulle gennem et omfattende prøveflyvningsprogram konkurrere om pladsen som USAF's nye jager, og som bekendt vandt YF-16. Man kan dog ikke sige. at YF-17 tabte, for det blev senere videreudviklet til F/A-18 HORNET, der anvendes i stort tal både i US Navy, US Marines, og fremmede flyvevåbner.
I Januar 1975, knapt et år efter YF-16 fløj første gang, besluttede USAF sig for at bestille 650 stk F-16A/B. Afgørende for valget var, at det var lykkedes at kombinerekravet om lave omkostninger med lav vægt, toppræstationer over et bredt spektrum samt hidtil ukendt manøvreevne.
Alt dette var opnået ved at udstyre det aerodynamisk ustabile flystel med Pratt & Whitney's F100-PW-200 motor, samt en computerovervåget elektronisk styresystem (fly-by-wire). Videre var flyet forenklet, hvor det var muligt. Således kan eksempelvis ror-flader, understelskomponenter og servo aktuatorer ombyttes.
I Europa blev der i foråret 1974 nedsat en styringskomite for at undersøge mulighederne for, at Belgien, Danmark. Holland og Norge i fællesskab kunne finde en afløser for F- 100 og F-104. Fire flytyper blev undersøgt, F-16, F-17, MIRAGE F. l og VIGGEN. F-17 gled automatisk ud, da USAF valgte F-16, og styringskomiteen endte med at anbefale F-16. Driftsomkostningerne for MIRAGE og VIGGEN var hen ved 30% større end for F-16, 

DATA  F-16:
  Motor: Pratt & Whitney F100-PW-200 på 11.340kg trykkraft
  Spændvidde: 9,14 m
  Længde: 14,32 m
  Højde: 5,01 m
  Tomvægt: 5.443 kg
  Fuldvægt: 12.245 kg
  Max. Hast.: 2.376 km/t = Mach 2
  Marchhast.: 833 km/t
  Rækkevidde: 1.296 km
  Tophøjde: 20.000 m
  Bevæbning: En 20 mm M61 A l VULCAN MK, samt diverse bomber, raketter og missiler.

og F- 16's præ stationer var bedre på næsten alle områder. Den 7. Juni 1975 afgav de fire lande en fælles ordre på 348 fly, og heri var indeholdt 58 fly til Flyvevåbnet.
Ordren indebar medproduktlon i de fire lande som kompensation, og de europæiske fly blev fremstillet dels ved SABCA i Belgien (til Belgien og Danmark) og dels ved Fokker i Holland (til Holland og Norge). Siden har også Bahrain, Egypten. Grækenland, Indonesien, Israel, Pakistan, Singapore. Sydkorea, Thailand, Tyrkiet og Venezuela meldt sig blandt F-16 brugerne. I mange tilfælde er der tale om de senere F-16C og D versioner.
Den første dansk F-16, en F- 16B, ankom til Skrydstrup i Januar 1980 efter jomfruflyvning en måned tidligere. Første enhed, der fik de nye fly. var ESK 727. Senere blev også ESK 730 og ESK 723 udstyret med F-16. I en periode var der tvivl med hensyn til ESK 726, men da forsvarsforliget i 1984 blev vedtaget. indeholdt det 12 ekstra F-16. Hermed var også ESK 726's fremtid sikret med den nye flytype.
I begyndelsen af 1990'erne håbede Flyvevåbnet på, at der ville blive bevilget penge til indkøb af ekstra fly, så i hvert fald een af DRAKEN-eskadrilleme kunne udstyres med F-16, men det var der ikke politisk vilje til. Begge Karup-eskadrillerne blev nedlagt med DRAKEN's udfasning, og der blev kun anskaffet tre brugte F-16 fra USAF som erstatning for tabtgåede fly.
Blandt andet på grund af F-16 flyets fleksibilitet og gode egenskaber generelt blev det til at begynde med bestemt, at alle F-16 eskadrillerne skulle være lige gode til både luftforsvar og luft-til-jord angreb. Dette blev benævnt FXA-koncepten. Senere har det dog vist sig nødvendigt at gøre forskel mellem eskadrillerne. Nogle lægger mest vægt på luftforsvarsrollen og nogle lægger vægt på angrebsrollen. Kun to af eskadrillerne anvender de nye AGM-65G MAVERICK missiler beregnet til brug mod sømål, og ESK 726 har fået recce-rollen som bijob. F-16 anvendes også til målslæb med det franske TAXAN-system, og den tosædede udgave kan medbringe chaff-pods til elektronisk krigsførelse.
Den danske F-16 flåde står overfor at skulle igennem et større modifikationsprogram, det såkaldte Mid-Life Update, og flyenes effektivitet i luftforsvarsrollen er blevet forbedret gennem anskaffelse af en ny type luft-til-luft missiler, det amerikanske AIM-120AMRAAM.

 

 

 

 

North American TF-100F SUPER SABRE