North American F-86D SABRE

Opdateret d. 06-Oct-2019

North American F-86D SABRE

 

 

 

 

F-86D, F-052 og F-026 er klar til start fra Flyvestation Værløse først i 1960'eme.
Begge fly bærer de hvide launchere til SIDE-WlNDER-missiler. Den farverige bemaling viser, at flyene tilhører ESK 726 på Flyvestation Ålborg.
Foto: B. Mikkelsen

North American F-86D SABRE
North American F-86D SABRE var altvejrsjagerversionen af F-86 SABRE, der var det første amerikanske jagerfly med pilformede vinger. Udviklingsarbejdet med F-86D indledtes i marts 1949, men selv om den havde både nummer og navn til fælles med F-86A, E og F, var D-versionen reelt et næsten nyt fly. Kun ca 25% af F-86As komponenter kunne genbruges i F-86D, mens resten var nykonstrueret. Flyet blev da også indledningsvis i en kort periode betegnet F-95.
Prototypen fløj første gang den 22. december 1949. Motoren var en General Electric J47-GE-17 med efterbrænder, og det mest karakteristiske ydre kendetegn på dennye version var den store radome i næsen over luftindtaget.
Som noget nyt var F-86D udrustet med 24 stk 2.75" Mighty Mouse raketter. Disse sad samlet i en "box" indfældet i kroppens underside. Først umiddelbart før affyring sænkedes kassen til skudposition for straks derefter igen at forsvinde op i kroppen.
Der blev bygget 2.504 F-86D, hvilket var mere end nogen af de øvrige versioner af F-86 nåede op på. På et tidspunkt var 20 USAF Air Defense Command Wings i USA, Europa og Fjernøsten udrustet med F-86D SABRE. Senere blev nogle af flyene modificeret til F-86L standard med længere vinger og dermed en større tophøjde.
Til brug for levering på våbenhjælpen blev udviklet en version med kanonbevæbning kaldet F-84K. Blandt brugerne af denne version var Norge og Italien. Det påstås, at denne version blev udviklet, fordi raket bevæbningen blev anset for at være for avanceret for våbenhjæpslandene, men Danmark fik alligevel leveret F-86D.
F-86D indledte sin tjeneste i Danmark i Juni 1958. Da ankom de første 38 af i alt 60 til Ålborg med skib fra USA. På Flyvestation Ålborg afløste de METEOR N.F.Mk. 11 i ESK 723 og F-84G i ESK 726, og to år senere afløste typen F-84G ved ESK 728 på Skrydstrup. Med alle 60 fly i tjeneste rådede Flyvevåbnet over tre altvejrseskadriller.
Med indførelsen af F-86D i 1958 havde Flyvevåbnet fire eskadriller med pilvingede fly (to med F-86D, en med HUNTER og en med RF-84F). Fra operativ side blev det derfor foreslået at anskaffe et mindre antal F-86E til at afløse F-84G i Træningsflighten. Det blev dog opgivet, fordi man ikke ville indføre en ny flytype i Flyvevåbnet samtidigt med at den generelle tendens gik mod at nedskære antallet af flytyper af hensyn til den vedligeholdelses og forsyningsmæssige situation.
F-86D var det første og eneste fly i Flyvevåbnet, der var udrustet alene med raketter. Overfor et stort fly, der fløj lige ud, kunne raketterne måske virke, men at ramme et manøvrerende jagerfly ville mildt sagt være besværligt. Af samme grund blev bevæbningen fra 1960 udvidet til også at om

DATA  F-86D:
  Motor: General Electric J-47-GE-17B på 2.460/3.400 kg trykkraft
  Spændvidde: 11,64 m
  Længde: 12,29 m
  Højde: 4,57 m
  Tomvægt: 6.250 kg
  Fuldvægt: 9.300 kg
  Max. Hast.: 1.070 km/t = Mach 0,9
  Marchhast.: 565 km/t
  Rækkevidde: 1.490 km
  Tophøjde: 15.130 m
  Bevæbning: 24 stk. 2,75" FFAR og to AIM-9B Sidewinder

fatte to Sidewinder missiler med infrarød målsøgning.
Flyets tjeneste blev i øvrigt præget af tekniske problemer. Blandt andet var der installeret et efter datidens standard meget avanceret system til kontrol af motorens brændstofforsyning. Ideen i systemet var der ikke noget i vejen med, men teknologien var ikke moden til det. Systemet var skyld i mange afbrudte missioner, og det var også årsag til flere totalhavarier.
Typens tjenestetid blev kort, idet ESK 723 og 726 efter kun hhv. seks og fem år med typen skiftede over til Lockheed F-104G STARFIGHTER. Den tredje eskadrille, ESK 728. fløj typen ud i løbet af de følgende år. Indtil enheden blev nedlagt den 31. marts 1966. Flyene var dog blevet overført til Flyvestation Ålborg allerede den 17. marts. Dermed var Flyvevåbnet atter en eskadrille og en type fattigere.