Republic RF-84F Thunderflash

Opdateret d. 06-Oct-2019

Republic RF-84F Thunderflash

 

Republic RF-84F THUNDERFLASH var fotorekognosceringsudgaven af jagerbomberen F-84F THUNDERSTREAK, som var den pilformede videreudvikling af F-84E. Som nævnt under F-84G varede udviklingsarbejdet med F-84F længere end beregnet, og mellemversionen F-84G blev den mest byggede og bedst kendte version af hele F-84 familien.
RF-84F havde pilformede vinger som F-84F. men for at skaffe plads til en omfattende kameraudrustning måtte F 84F's luftindtag i næsen ændres til indtag ved vingeroden på RF-84F'eren. Flystellets struktur blev en smule mere kompliceret derved, men de to typer havde stort set samme flyvemæsslge karakteristika.
Der blev bygget i alt 715 RF-84F ved Republic, og af dem gik 386 til en række NATO-lande som våbenhjælp. Danmark modtog de første ti af sine RF-84F i begyndelsen af maj 1957 på denne måde. Foto-flighten på Flyvestation Karup havde hidtil benyttet F-84G'ere forsynet med T-33 tiptanke, af hvilke den venstre rummede en del af fotoudstyret. Det var ikke nogen ideel løsning, og med RF-84F fik FR/PR-flighten et langt bedre værktøj konstrueret direkte til opgaven. I 1960 fik flighten eskadrillestatus med betegnelsen ESK 729. som den arvede efter den nedlagte F-84G eskadrille med samme nummer.
I 1958-59 blev det oprindelige Amerikanske fotoudstyr suppleret med mere moderne engelske Vinten F-95-kameraer. Problemet med de amerikanske kameraer var, at de ikke kunne fungere hurtigt nok til at tage billeder ved stor flyvehastighed i lav højde. Da et langsomtflyvende fly ville være alt for sårbart overfor fjendtlige jagerfly og luftværn, var de nye kameraer helt afgørende for, at ESK 729 kunne udfylde sin krigstidsrolle
Også katapultsæderne blev udskiftet med nye engelske Martin-Baker sæder, der gav bedre overlevelsesmuligheder ved eventuel udskydning i lav højde.
Fra begyndelsen var der problemer med at vedligeholde flyene, primært fordi der ikke var leveret ret mange reservedele i våbenhjælpen.

DATA RF-84F:
  Motor: Wright J-65-W-7C på 3.540 kg trykkraft
  Spændvidde: 10,24 m
  Længde: 14,52 m
  Højde: 4,57 m
  Tomvægt: 6.600 kg
  Fuldvægt: 12.700 kg
  Max. Hast.: 1.150 km/t = Mach 0.97
  Marchhast.: 777 km/t
  Rækkevidde: 3.540 km (uden droptanke)
  Tophøjde: 14.630 m
  Bevæbning: Fire 12,7 mm Colt-Browning MG

 

I 1959-61 var situationen så alvorlig, at kun få fly kunne holdes flyveklare. l enkelte tilfælde måtte den operative træningsflyvnlng helt indstilles. Først gennem en omlægning af forsyningstjenesten og en langvarig undersøgelse af alternative muligheder for levering af reservedele lykkedes det at forbedre situationen.Fra 1959 var man interesseret i at modtage ekstra fly, så Foto-flighten kunne bringes op på eskadrille status. Som det også var tilfældet for T-33A, var det umuligt at få flere RF-84F som våbenhjælp. Amerikanerne tilbød i stedet, at vi kunne få leveret 14 stk F-84FQ THUNDERSTREAK. Det var standard F-84F, der blot var udstyret med kameraer i næsen af en droptank. Også mulighederne for at anvende F-100 med en tilsvarende fotoinstallatlon eller vore HUNTER med F.R.Mk. 10 fotonæse blev undersøgt.I løbet af 1961 viste det sig, at et antal RF-84F blev i overskud fra US Air National Guard og sat til salg. Flyvevåbnet prioriterede dog stadig F-100 løsningen højest under forudsætning af, at man kunne få 16 ekstra fly. Herved kunne man reducere antallet af flytyper med een.
Det var ikke muligt at få flere F-100, så vi valgte at købe otte ekstra RF-84F. Desværre havarerede den ene i USA under leveringsflyvningen. Da de syv ekstra fly ikke var nok til at få eskadrillen op på normering (16 + reservefly), udnyttede man straks muligheden, da fem RF-84F blev erklæret i overskud fra det franske flyvevåben i 1963. Også disse fly blev indkøbt for nationale midler. Ialt har ESK 729 således haft 23 fly af typen. Idet der efter første havari blev leveret et erstatnlngsfly på våbenhjælpen i juni 1958.
Som det næsten var standard for Republic's fly, var RF-84F "under-powered". På varme sommerdage var det meget svært at få flyet i luften, især hvis de to 450 gallons droptanke var fulde. Ligesom F-84G var RF-84F dog meget velflyvende, når den først var i luften, især uden droptanke.
Med udgangen af 1971 var det slut for RF-84F. ESK 729 var året før begyndt på konverteringen til RF-35 DRAKEN, og de aldrende amerikanske fly kunne ikke længere stå distancen. Bortset fra enkelte museumseksemplarer blev de alle ophugget.