North American HARVARD IIA/B, III & T-6D TEXAN

Opdateret d. 06-Oct-2019

Harvard Airplane

 

 

HARVARD 31 -309 blev ikke ophugget lige som fleste af sine "kollegaer". Den blev gennem mange år anvendt til undervisning af flyvemekanikere på Flyvevåbnets Specialskole. Foto:
N. Helmø Larsen

HARVARD
HARVARD var et tosædet træningsfly bygget af North American Aviation, der senere fremstillede så berømte fly som P-51 MUSTANG, F-86 SABRE og F-100 SUPER SABRE. HARVARD blev sat i produktion i 1938 som resultat af en kontrakt mellem NAA og US Army Air Force om levering af et nyt moderne træningsfly til videregående uddannelse ved flyveskolerne.
Sit store gennembrud fik typen imidlertid under den anden verdenskrig, hvor der blev bygget godt og vel 14.000 HARVARD, heraf ca. 1.800 ved Noorduyn Aviation Co. i Montreal i Canada. At kalde alle disse fly HARVARD er ikke helt korrekt. idet den oprindelige amerikanske betegnelse var TEXAN. Men da så mange eksemplarer af typen blev leveret til England og Canada, blev den i disse lande - med dens rolle som overgangstræner in mente - omdøbt til HARVARD. Efter det kendte amerikanske universitet af samme navn.
Efter verdenskrigens afslutning stod de allerede med enorme mængder overskudsmateriel. Mange HARVARD/TEXAN blev derfor solgt eller foræret bort til omkring et halvt hundrede lande over det meste af verden.
Typens primære opgave gennem alle årene var træning af nye piloter. men specielt modificerede versioner af HARVARD/TEXAN udstyret med bomber, maskingeværer eller raketter har været anvendt som lette støttefly for jordstyrker.
Som et vigtigt led i genopbygningen af dansk flyvevåben efter krigen blev der i 1946 indkøbt 26 ex-RAF HARVARD i England. Endvidere blev der købt 10 fly som reservedele. Af disse 10 blev kun tre gjort

  DATA Harvard:
  Motor: Pratt &Whitney R-1340-AN-1 på 550 HK
  Spændvidde: 12,81 m
  Længde: 8,84 m
  Højde: 3,60 m
  Tomvægt: 1.886 kg
  Fuldvægt: 6.540 kg
  Max. Hast.: 331 km/t
  Marchhast.: 272 km/t
  Rækkevidde: 1.100km
  Tophøjde: 6.550 m
  Bevæbning: --

 

flyveklare, mens resten blev kannibaliseret, dvs. ophugget og brugt som reservedele på de øvrige fly.
I 1949 hjemkøbte forsvaret yderligere fem HARVARD IIB gennem et civilt amerikansk firma, og i 1950 fik vi leveret 20 T-6D TEXAN fra USA som våbenhjælp. Kun fem af sidst ankomne T-6D blev taget i brug, da videreuddannelsen af de danske piloter mellemtiden var blevet henlagt til USA. Resten blev opmagasineret. Bortset fra en enkelt, der havarerede, blev alle T-6D leveret tilbage til USAF i 1952. I alt blev der leveret 61 fly til Danmark, hvoraf kun 39 blev taget i brug.
Uddannelsen af piloter på HARVARD herhjemme tog sin begyndelse i 1947 på den såkaldte Harvard-skole på Flyvestation Karup. Senere skiftede skolen navn til Flyveskolens Overgangskursus, men fik kun kort levetid, idet al videregående pilotuddannelse fra 1951 overførtes til USA.
Ud over skoleflyvning anvendtes HARVARD ved de forskellige stationsflights til kurerflyvninger, instrumenttræning og vedligeholdende flyvetræning for stabspiloter. ESK722 på Flyvestation Værløse benyttede endvidere HARVARD til målflyvninger, målslæb og fotoflyvninger.
Typen udgik i 1959, og de resterende 24 fly blev udbudt til salg. Desværre lykkedes det kun at komme af med fire. De øvrige blev senere ophugget, bortset fra to fly som blev brugt til flymekanikeruddannelse.