Skandinavisk Aero Industri KZ VII

Opdateret d. 06-Oct-2019

KZ VII airplane

 

 

 

 

 

 

 

KZVII. 63-615 i camouflagebemaling. Denne bemaling gik man væk fra, igen fordi de mørke farver sugede alt for meget varme til sig. Derved tørrede flyenes træstel ud.

Skandinavisk Aero Industri KZ VII
Prototypen til KZ VII, Kramme & Zeuthens efterfølger for KZ III, fløj første gang den 16. november 1946. Produktionen var i fuld gang på Skandinavisk Aero Industris fabrik på Sluseholmen i København, da en voldsom brand den 17. februar 1947 lagde virksomheden i aske.
22 delvis færdigbyggede KZ VII blev ildens bytte og fabrikkens tegnestue og arkiv røg med i købet. Det eneste, det lykkedes at redde, var frokoststuen.
Heldigvis havde motorerne til de brændte fly været opmagasineret i Kastrup Syd, og i en nabohangar lykkedes det hurtigt at stable en ny produktion på benene.
Ulykker kommer sjældent alene, og inden året var omme, måtte firmaet indstille produktionen på grund af svigtende Import-tilladelser fra de potentielle udenlandske køberlande (eksport havde været en forudsætning for at fa valuta til køb af motorer mv. i udlandet), og hovedparten af personalet blev afskediget.
Det lykkedes dog at få 30 halvfærdige fly færdigbygget i løbet af de følgende år, og i 1954 var der bygget og solgt i alt 56 KZ VII (de 22 brændte ikke medregnet).
Blandt køberne til de halvfærdige KZ VII var Hæren og Søværnet, der til Flyveskolen på Avnø købte 10 fly for et samlet beløb på 350.000 kr. Da Flyvevåbnet i 1950 købte CHIPMUNK til brug for Flyveskolen, blev KZ VII'erne overført til flyvestationernes stationsflights for der at virke som forbindelses-fly.
Da Artilleriflyverbatteriet i Vandel i 1968 mistede næsten alle sine Piper L- 18C ved en hangarbrand, blev KZ VII'erne udlånt til Hæren, indtil erstatningsfly kunne skaffes. Udlånet kom imidlertid til at vare næsten 10 år.
Da KZ VII i 1977 blev sendt på pension efter næsten 30 års tjeneste var kun to af de 10 gået tabt, og det endda ikke under flyvning, men ved hangarbrande. En tredje blev udfaset for tiden efter en nødlanding i Kattegat; saltvand er ikke godt for et rørstel af metal. De 30 års tjeneste gav næsten 49.500 affløjne flyvetimer.

  DATA KZ VII:
  Motor: Continental C-125-2H pa 125 HK, Senere C-145-2H på 145 HK
  Spændvidde: 9,60 m
  Længde: 6.48 m
  Højde: 2,10m
  Tomvægt: 482 kg
  Fuldvægt: 860 kg
  Max. Hast.: 200 km/t
  Marchhast.: 175 km/t
  Rækkevidde: 725 km
  Tophøjde: 4.100 m
  Bevæbning: --