Skandinavisk Aero Industri KZ X

Opdateret d. 06-Oct-2019

KZ X airplane

 

 

 

 

 

 

KZ X, 65-632 nåede ikke engang at være i Flyvevåbnet fem måneder, før den havarerede.
Typens tjenestetid var i det hele taget meget kort, såkort at det ikke lader yil at nogen har taget farvebilleder af den.
Foto: FLV Historiske Samling

Skandinavisk Aero Industri KZ X
KZ X var et enmotoret højvinget mono-plan med fast understel, der af ydre mindede meget om KZ VII. Kroppen var en svejst stålrørskonstruktion meget lig kroppene til de øvrige fly fra Kramme & Zeuthen, men til forskel fra de i KZ III og VII side ved side anbragte sæder, var KZ X's to seeder anbragt i tandem, dvs. efter hinanden, med det bagerste sæde drejeligt, hvilket resulterede i en lidt smallere krop end på KZ VII.
Bæreplanerne var opbygget om to kassebjælker med træribber men med beklædning af krydsfiner, hvor KZ III og VII havde haft lærredsbeklædning. Vingeforkanten havde faste slots, og balanceklapper og flaps (også slottede) var ligeledes udført helt i træ.
Motoren var en 145 HK Continental C-145 6-cylindret boksermotor forsynet med en stilbar propel, hvilket gav bedre start- og stigeegenskaber. end det kendtes fra KZ VII.
Flyet var konstrueret til at virke som Air Observation Post (AOP), og det var til dette formal (artilleriobservation), at forsvaret i november 1951 indkøbte 12 KZX. Alle 12 fly blev leveret i løbet af 1952.
I august samme år ramtes KZ X af det første af flere alvorlige uheld. 65-632 havarerede under en prøveflyvning fra Flyvestation Avnø, og da endnu et fly havarerede kun et halvt år senere under lignende omstændigheder, fik typen flyveforbud. En række undersøgelser ved Royal Aircraft Establishment i Farnborough i England resulterede i en ophævelse af flyveforbudet, men da der i 1954 indtraf endnu to havarier. fik typen atter flyveforbud. Fornyede undersøgelser afslørede ingen fejl eller mangler, men alligevel blev typen ikke igen taget i tjeneste, og i 1959 blev flyene ophugget på Flyvestation Værløse, Et af dem havde da kun nået at flyve 13 timer! Motorerne blev overflyttet til KZ VII, da de var 20 HK stærkere end VII'emes oprindelige motorer.
Prototypen blev ombygget til KZ X Mk.2 standard (96 cm større spændvidde og større haleplansareal) og omregistreret til OY

  DATA KZ X:
  Motor: Continental C-145-2H pa 145 HK
  Spændvidde: 9,41 m
  Længde: 6,49 m
  Højde: 2,10m
  Tomvægt: 529 kg
  Fuldvægt: 860 kg
  Max. Hast.: 215 km/t
  Marchhast.: 193 km/t
  Rækkevidde: 850 km
  Tophøjde: 4.400 m
  Bevæbning: --