Airspeed A.S.I 0 OXFORD Mk.I, Mk.II

Opdateret d. 06-Oct-2019

Oxford Airplane

 

 

 

 

 

OXFORD 21-236 og 21-211 er på besøg på
Flyvestation Avnø .omkrig slutningen af i 1940'erne.
Foto: FLV Historiske Samling

OXFORD
OXFORD var en tomotoret overgangstræner af trækonstruktion bygget for Royal Air Force af Airspeed Ltd. i Portsmouth, England. I sidste halvdel af 30'eme udsendte Air Ministry til et antal flyfabrikanter i England specifikationer på et tomotoret træningsfly beregnet på overgangstræning af bombepiloter.
Formalet var at uddanne nye piloter til de hurtige monoplaner, som RAF var begyndt at modtage til erstatning for de gamle biplaner. Airspeeds forslag, benævnt
A.S. 10, blev accepteret, og der blev i 1936 afgivet initialordre på 136 fly. A.S. 10 fik den militære betegnelse OXFORD, og de første produktionsfly blev leveret til træningskommandoen i november 1937.
Krigsudbruddet i September 1939 og det deraf følgende akutte behov for flere piloter forplantede sig til flyvemaskinefabrikkene i form af meget store ordrer på nye fly. Airspeed nåede i løbet af de næste fem og et halvt år at levere 4.965 OXFORD af flere varianter. Yderligere 3.621 stk blev bygget på andre fabrikker, hvorved det totale antal OXFORD nåede op på 8.586 fly.
Ved udgangen af 1945 var der et stort antal OXFORD i overskud, og mange blev

  DATA OXFORD:
  Motor: 2 stk Armstrong-Siddeley Cheetah X på 355 HK
  Spændvidde: 16,25 m
  Længde: 10,52m
  Højde: 3,38 m
  Tomvægt: 2.414 kg
  Fuldvægt: 3.447 kg
  Max. Hast.: 293 km/t
  Marchhast.: 251 km/t
  Rækkevidde: 1.030km
  Tophøjde: --
  Bevæbning: --

 

derfor solgt til både civile og militære brugere over hele verden, blandt andre Danmark. De første to OXFORD ankom til Karup den 6. november 1946, og i april 1948 ankom den sidste af i alt 44 fly. Bortset fra syv OXFORD Mk.II modtog vi kun fly af typen OXFORD Mk.I. Typen blev herhjemme primært anvendt som tomotoret overgangs-træner. Desuden blev den brugt ved luftfotograferinger, forbindelsesflyvninger, eftersøgninger m.v. Blandt de enheder, der har anvendt OXFORD herhjemme, kan nævnes 3. Eskadrille, ESK 721, ESK 722, samt stationsværksteder.
Med tydelig hentydning til OXFORD'ens trækonstruktion blev det sagt, at skulle man ud at flyve OXFORD, matte man huske at have en pakke blå kamsøm med. Samme trækonstruktion var skyld i, at eftersyn og vedligeholdelse blev stadigt dyrere. I 1952-53 viste de første tegn på. råd sig, og limningerne begyndte at gå op. Det blev derfor besluttet at udfase flyene over en kortere periode, og den sidste OXFORD blev sat på pension med udgangen af marts 1955. Seks af de 44 fly havarerede, medens det lykkedes at sælge otte til civil anvendelse i Danmark og Sverige. Resten blev ophugget, nogle endda kort efter ankomsten for at skaffe reservedele til de øvrige fly.