Percival PROCTOR III

Opdateret d. 06-Oct-2019

Proctor airplane

 

 

 

 

 

PROCTOR 62-603 (th.) er sammen med en HARVARD på besøg på Flyvestation Avnø sidst i 1940'erne.

Foto RODEM

PROCTOR var et 3-4 sædet enmotoret monoplan konstrueret og fremstillet af Percival Aircraft Ltd. i Luton, England. Den blev primært anvendt af Royal Air Force og Royal Navy under den anden verdenskrig som trænings- og kurerfly.
Efter krigens ophør I 1945 blev et stort antal PROCTOR solgt til udlandet, hvor de blev benyttet ved genopbygningen af de respektive køberlandes flyvevåben.
Da der i midten af maj 1945 kom gang i reorganiseringen af de danske væbnede styrker, blev det besluttet at indkøbe seks PROCTOR til genoptræning af personellet ved Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen. PROCTOR blev dermed det første militærfly, Danmark købte efter
krigen, og indtager derfor helt naturligt en særlig plads vor hjemlige flyhistorie.
De to første PROCTOR blev efter et hoved-eftersyn ved fabrikken i Luton afhentet på
Broxboum flyveplads den 29. november 1945. Dagen efter landede de i Kastrup Luft-havn. De sidste fire blev leveret i begyndelsen af februar 1946.
Prisen inclusiv moditikationer, reservedele til et års drift samt pilotudstyr såsom flyverdragter og faldskærme beløb sig til 18.800 pund Sterling eller godt og vel 339.000 kr.
proctor's tjenestetid i Danmark blev kortvarig, idet typen udgik allerede i 1951. Alle seks fly blev solgt til civile købere, men kun fem blev indregistreret civilt. Det sidste blev ophugget i Kastrup i 1952 for at skaffe reservedele til de øvrige. I 1969 blev 605, efter en periode som OY-ACP, skænket til Danmarks Flyvemuseum.

  DATA PROCTOR:
  Motor: De Haviland Gipsy Queen II på 210 HK
  Spændvidde: 12,04 m
  Længde: 7,94 m
  Højde: 2,94 m
  Tomvægt: 851 kg
  Fuldvægt: 1.474kg
  Max. Hast.: 265 km/t
  Marchhast.: 241 km/t
  Rækkevidde: 1.060km
  Tophøjde: 5.180 m
  Bevæbning: --