Flyvevåbnets Historiske Samling

Opdateret d. 08-Oct-2019

 

 

 

Flyvevåbnets Historiske Samling

Herningvej 30

7470 Karup J

 

Kontakt link: http://flyhis.dk/kontakt.html

Oversergent Henrik Hjorth
Telefon: 72 81 16 52

Mobil: 24 27 76 70

Email: flyhis@mil.dk
Weblink: www.flyhis.dk

Flyvevåbnets Historiske Samling Logo
 

Historie:

De første skridt til oprettelsen af Flyvevåbnets Historiske Samling blev taget i 1960, af nogle historisk interesserede i Flyverkommandoens Operationsafdeling. Der skulle dog gå næsten 10 år inden Chefen for Flyvervåbnet den 1. dec. 1971, udgiver FLVBST (Flyvevåben Bestemmelse) vedrørende udpegning og forvaltning af flyvehistoriske effekter.Assistent L.A.T. Ege, fra O-afdelingens efterretningssektionen, der havde varetaget forvaltningen af de eksisterende historiske effekter og arkivalier blev udpeget som fungerede leder af samlingen, en post han bevarede indtil sin pension i maj 1989. Forhandlinger om at få normeret en lederstilling til samlingen bevirkede, at samlingen henlå uden behørig opsyn indtil 5. okt. 1990, hvor pensioneret major S.B. Helldén blev ansat som vederlagslønnet leder af samlingen.

Den 30. nov. 1990 overflyttes samlingen med inventar til Flyvestation Karup, hvor den etableres i kælderen under bygning 220. Efter der i lokalet er blevet etableret varme, lys, affugtnings og hylde faciliteter begynder der at tilgå en stigende strøm af effekter og arkivalier, og der må skaffes yderligere opbevaringsfaciliteter. Efter ca. 3 år med skiftende lokaler kan samlingen endelig i sommeren 1992 begynde at etablere sig i de endelige lokaler, bygningerne 401 (det tidligere våbenværksted), 402 (Danish Aerotec´s tidligere kantine) og hangar 25.Med udgangen af marts 1996 afgik S.B. Helldén, på grund af alder,og major E.B. Jørgensen blev leder af samlingen.Ny leder. 1 december 2002 fik Flyvevåbnets Historiske Samling ny leder Seniorsergent Lars Søe-Nielsen.

Grundlag:

Tidsperiode: Hærens Ballonpark, Hærens Flyveskole, Flyverkorpset og Hærens Flyvertropper 1912-50, Marinens Flyveskole og Marinens Flyvevæsen (Luftmarinen) 1911-50, Danske flyveres deltagelse i Vinterkrigen i Finland 1939-40, 1. og 2. verdenskrig, Flyvevåbnet med tilhørende korps fra dets oprettelse til i dag.

Effekter og arkivalier: Luftfartøjer samt originale dele, balloner, materiel og dele herfra med relation til dansk militærflyvning, flyve- og nødudstyr, uniform og uniformsgenstande samt dekorationer. Historiske modeller af luftfartøjer og materiel etc.. Fotografier af enhver art, film, videooptagelser, tegninger og billeder. Teknisk dokumentation i form af manualer, tekniske tegninger, håndbøger m.m.. Personlige dagbøger, breve, beretninger, optegnelser, certifikater og dokumenter. Trofæer, præmier, diplomer, plaketter, souvenirs, etc. Flyvehistoriske dokumenter, skrivelser, logbøger, dagbøger m.m. der kan dokumentere dansk militær flyvning og flyvevåbnet og relaterede virksomheder og tjenester.

Opgave:

Det er Samlingens opgave, gennem indsamling af enhver form for historisk materiale med tilknytning til der i grundlag nævnte, at sikre at dansk militær flyvnings arkiver bevares og reddes fra fortabelse ved at blive anbragt under betryggende forhold, så intet ødelægges eller går til grunde. Herudover skal Samlingen, for at stimulere interessen for dansk militær flyvnings historie og tradition, gøres tilgængelig for den størst mulige kreds. Det kan ske ved udlån af effekter til museer, udstillinger m.m. samt som ydelse af assistance til historikere, myndigheder, læreanstalter og privatpersoner, ved lån eller fotokopiering af fotografier, tegninger, bøger, blade m.m.

Draken Team Karup, er en forening af pensionerede Draken flyteknikere og Draken fans, som vedligeholder og holder AR-113 og AT-158 i samme stand som da de blev udfaset af Flyvevåbnet. Samt effekter med tilknytning til Draken tiden på Flyvestation Karup, bevares i så god stand som muligt for Flyvevåbnets Historiske Samling og Flyvestation Karup.