Draken Forårs eftersyn 2010

Opdateret d. 06-Oct-2019

Draken eftersyn på Karup d. 26 juni 2010

Draken Eftersyn 2010 images

Lørdag den 26. juni var der igen kaldt til forårsklargøring af vores to Draken fly. Opgaven denne gang var en
del mere omfattende end sædvanligt.
Dels havde AR-113 være i Skrydstrup i forbindelse med det flotte og særdeles velbesøgte Airshow, og dels havde AT-158 været udstillet ved FTK i regnvejr, derfor trængte begge fly gevaldigt til en "kærlig omgang". Vi mødtes som sædvanligt klokken 9 ved Hovedvagten og kørte derefter i samlet flok til Shelter 152.


AR-113 stod lige indenfor porten uden pitot rør, det havde været nødvendigt at demontere dette i forbindelse med hjemtransporten fra Skrydstrup. Vi delte os op i to hold.
Hold 1 skulle tage sig af AT-158. Den blev jack' ed up og fik den sædvanlige tur med kørsel af ror og understel samt indsmøring af alle blanke flader i hydraulik væske.
Tilsidst fik den en afvaskning i sæbevand og står nu pæn og præsentabel, klar til at modtage besøgende.
Med AR-113 var det lidt anderledes, det betød at opgaven for hold 2 var noget mere omfattende.
Sigurd og Knud havde stået for transporten både til og fra Skrydstrup samt demontering og montering af ydervinger både i Skrydstrup og ligeledes tilbage på Karup. Det betød, at det første der skulle ske var, at alle boltene til samling af ydervinger og krop skulle monteres.
Det er et langvarigt stykke arbejde. For det første er der mange bolte, for det andet er de smurt ind i fedt så de næsten ikke er til at holde fast ved.
For det tredje skal de kantes på plads, da der ikke er ret meget plads at give væk af.
Dernæst skulle hydraulikken ved ror mekanismerne samles og spændes, så er det altid spændende at se,
hvor mange lækager der er, når der sættes tryk på. Denne gang fandt vi kun en enkelt lækage, den vartil gengæld så stor, at den var til at få øje på.
Frokosten blev igen i år indtaget ved Fly Historisk Samling.
Michael havde startet grillen og så var der ellers pølseparty – slet ikke så ringe.
Efter frokost måtte vi tilbage til arbejdet igen. AR-113 blev jack' ed up og fik samme behandling som søster flyet + montering af pitot rør.

Vi mangler nu at sætte bol-tene i ydervingerne i styrbord side, det må
vi lige se at få afsluttet snarest efter ferie perioden. Dagen sluttede ved 16 tiden. Vi nåede meget og
var egentlig ganske godt tilfredse med os selv og hinanden da vi skiltes. Jeg vil gerne sige tak til de
fremmødte for en rigtig god dag, jeg glæder mig til vores næste arrangement og ser frem til at møde jer igen.

På Draken Team Karup's vegne John Andersen.

PDF