Draken Forårsklargøring 2019

Opdateret d. 06-Oct-2019

Draken Eftersyn 2010 images  

Forårsklargøring 2019.


Lørdag den 27. april mødte 18 af vore medlemmer op til arbejdsdag. Dagen startede med kaffe og
rundstykker klokken 0900 og briefing om dagens opgaver, som denne dag var at få kørt understel på flyene
samt at få dem vasket.
Efter at vi havde fordelt os på de forskellige opgaver, gik vi i gang, nogle begyndte at få jacket AT-158 op og
andre begyndte at vaske AR-113 og en enkelt begyndte at pudse canopy på begge fly.
Da AT-158 var sat på jacks og fået tilkoblet Hyd-tester, kunne vi gå i gang med at køre understel, det viste
sig imidlertid at højre hovedunderstel ikke ville samarbejde, cylinderen skal normalt trække sammen inden
understellet trækkes op i hjulbrønden, men af en eller anden grund skete dette ikke, det har senere vist sig
at nitrogentrykket i benet ikke var korrekt og derfor kunne understellet ikke trækkes op. Fejler er nu
udbedret og alt virker igen som det skal.
Frokosten, som denne gang var pølser og kartoffelsalat, blev som sædvanlig indtaget på SUN-værkstedet i
HG1.
Efter at vi havde spist, blev det nu AR-113 der kom på jacks og vaskeholdet gik i gang med AT-158. Alt
fungerede perfekt på AR-113 og et af vore helt nye medlemmer fik sig en god oplevelse da han blev sat i
cockpittet og sammen med en erfaren tekniker fik lov at køre både understel ug speedbrakes på flyet.
Klokken 14 gik vi i gang med oprydning og vi skiltes igen ved 14.30 tiden. Igen skal vore medlemmer have
stor tak for hjælpen i forbindelse med vedligeholdelse af flyene.
I forbindelse med Forårsklargøringen blev der også tid til at pakke til vores første udstillingsopgave i år, det
nymalede cockpit og vores salgsbod blev læsset på traileren og kørt til Aulum hvor der om søndagen den
28. april blev afholdt Mandemesse i Aulumhallen.


Michael van der Sterren
Materielansvarlig

PDF