Draken Team Karup

Formanden har ordet

Søndag den 19. april 2020


Kære medlemmer af Draken Team Karup…


Som det fremgår andetsteds på vores hjemmeside, er årets eventkalender kommet under pres grundet Covid-19. For os i bestyrelsen har det betydet, at den planlægning af årets begivenheder, der allerede har fundet sted, ikke mere er anvendelig.

  Det værste er nok næsten, at årets største event, Danish Airshow som vi har arbejdet målrettet frem imod siden nytår er blevet aflyst. Det er trist, men det er samtidigt fuldt forståeligt, det kunne på ingen måde være anderledes. Vi håber, at det bliver muligt at gennemføre næste år.

   Vores tur til Cockpitfest i England er blevet flyttet, foreløbigt til efteråret, men reelt ved vi ikke om arrangementet kan gennemføres i indeværende år Det besluttes alene af værterne. Vi vil orientere så snart vi har sikre nyheder om eventuel ny gennemførelsesdato.

  Det er ligeledes bestemt, at vores ”Forårsklargøring” af flyene udskydes til senere på året. Heller ikke her, er det muligt at trylle en ny dato op.

  Jeg har på fornemmelsen, at følgerne af den gradvise åbning af landet, vil have stor indflydelse på mulighederne for at gennemføre resten af årets planlagte events.

  Vi vil orientere via Facebook og via denne hjemmeside i takt med, at nye oplysninger dukker op.


I mellemtiden, pas på jer selv og på hinanden…


John Andersen

Formand DTK