Draken Team Karup

Formanden har ordet

 19/12-2020


Kære medlemmer af Draken Team Karup

Her er resultatet af Draken Team Karups ”virtuelle” generalforsamling.

Vi har – grundet Corona - udsendt en stemmeseddel, der afspejler de punkter på dagsordenen, som vi har behov for at vores medlemmer tager stilling til. Der er udsendt 142 stemmesedler, som vi har ønsket retur i udfyldt stand senest den 15. december 2020. Af dem er der kommet 60 svar retur inden for tidsrammen. Der er ikke modtaget svar efter den 15. december. Svarene fordeler sig som følger:

 

Spørgsmål 1: 58 x JA, 2 x ubesvaret

Spørgsmål 2: 60 x JA

Spørgsmål 3: 60 x JA

Spørgsmål 4: 60 x JA

Spørgsmål 5: 60 x JA

Spørgsmål 6: 60 x JA

Spørgsmål 7: 60 x JA

 

Bestyrelsen betragter alle spørgsmål som vedtaget og fortsætter derfor arbejdet i henhold til de besvarede stemmesedler.

Tak for jeres deltagelse, og på gensyn i det nye år.

På bestyrelsens vegne

John Andersen

Formand