Draken Team Karup

Formanden har ordet

 Frederiks 28. maj 2020


Kære medlemmer af Draken Team Karup…

Tidspunktet for sidste tilmelding til turen til AIRBUS og MINIATÜR WUNDERLAND i Hamborg nærmer sig med hastige skridt. Det er en forudsætning for turens gennemførelse, at der tilmelder sig mindst 25 personer, og her er vi endnu ikke helt i hus. Jeg skal derfor opfordre jer til at få jeres tilmelding sendt til Michael snarest muligt. Turen har indtil nu været forbeholdt vores betalende medlemmer, men vi kan blive nødt til at give tilmeldingen fri, for at få solgt de sidste få pladser.

Med hensyn til afholdelse af årets Draken Meeting, er vi ikke på sikker grund endnu. Det kommer helt til at afhænge af hvor store forsamlinger, der bliver meldt ud af regeringen som værende tilladt, og hvordan flyvestationen fortolker disse tal. Vi melder ud på denne hjemmeside, så snart vi har en afklaring.

Jeg vil gerne slutte med at opfordre jer til at få sendt jeres tilmelding til foreningsturen til Michael snarest muligt og senest den 20-06-2020. Herefter gives turen fri til øvrige interesserede.

 


Med venlig hilsen

John Andersen

Formand DTK