Draken Team Karup

Formanden har ordet

 29-12-2023


Kære medlemmer af Draken Team Karup…

Som i alle har hørt på TV, indføres der en ny postlov pr. 01-01-2024. Det betyder, at det statslige tilskud til Postnord bortfalder, og det medfører, at prisen for at sende et brev stiger til 25 kroner for den billigste forsendelse.

Jeg gætter på, at det betyder, at antallet af breve falder til næsten ingenting. For os i Draken Team Karup betyder det, at vores udgifter til forsendelse af vores medlemsblad stiger aldeles voldsomt.

Vi sender ved hver udgivelse af bladet ca. 110 blade med Postnord, medens vi sender ca. 35 blade som PDF via mail.
Den voldsomme porto forhøjelse betyder, at vores forsendelsesomkostninger på et standard år med tre bladudgivelser kommer til at lyde på cirka 8500 kroner, det synes bestyrelsen er ganske voldsomt og vi foreslår derfor, at en større andel af blade sendes via mail som PDF fil.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores forslag og tilmelde jer som modtagere af bladet som PDF.

I kan tilmelde jer som modtager af det elektroniske blad på følgende mailadresse: f35@draken.dk

Godt Nytår til jer alle…

John Andersen

Formand DTK