Nyt fra Shelter 152

Opdateret d. 06-Oct-2019

Oprydning i Shelter 152.

 

Lørdag den 8.februar 2014 var 14 af vore medlemmer mødt op i Karup, for at hjælpe til med en grundig oprydning i - og rengøring af Shelteren.
Dagen startede med en kop kaffe og en gennemgang af dagens opgaver samt fordeling af disse. Herefter blev shelteren tømt, så vi – som det første kunne få fejet gulvet. Vores Testbus blev også ryddet og støvsuget for diverse muse-efterladenskaber med videre, den vil fremover blive brugt til opbevaring af værktøj, kabler, testgrej og lignende. Det er for øvrigt meningen at den en dag skal ende på museet i Stauning og her udstilles og eventuelt kobles op til A-009. Det er for øjeblikket på tale, at den måske skal udstilles til Airshow 2014 i Karup i år.
Da shelteren var rengjort blev alt vores jordudstyr og flyene sat på plads igen og shelteren fremstår nu så flot om aldrig før. Efter dette var det tid til frokost, som vanen tro blev indtaget hos Jørgen på AFTC (Flymekaniker skolen).
Efter frokosten kørte vi over til Gedhus hvor vi har fået et opvarmet rum stillet til rådighed for opbevaring af diverse reservedele, vi havde en del grej med fra shelteren, som skulle opbevares under lunere og mere tørre forhold og vi kørte også retur med noget værktøj og lignende der skulle i shelteren.
Dagen sluttede med en kop kaffe og vi drog hjemad igen ved 1430 tiden, bestyrelsen skal her rette en stor tak til alle der deltog denne dag, det er rigtig godt at vore medlemmer på den måde hjælper til, men det er samtidigt også nødvendigt med den form for hjælp, for at vi også i fremtiden kan fremvise vore fly for Flyvestationens gæster i så flot en stand og så pæne omgivelser, som det nu engang er muligt.
Næste store arrangement bliver vores Forårsklargøring den 26. april, her skal begge vore fly klargøres til Airshow i juni måned, mere herom i næste medlemsblad som udkommer i første halvdel af marts.

Michael van der Sterren
Materielansvarlig