Nyt fra Shelter 152

Opdateret d. 06-Oct-2019

Nyt fra Shelter 152 sept. 2014.

 

Shelter 152:
I vores shelter er der sket store ting, vi har fået sat en container ind i shelteren, 
vi kan nu opbevare nogle af vore reservedele og andet udstyr der, 
vi mangler endnu at sætte reoler op samt at installere lys, men der arbejdes på sagen.
Vi har endvidere fået leveret en skurvogn (lineskur) der skal bruges som 
kontor og mødelokale, denne er ligeledes blevet placeret i shelteren og gør 
allerede nu stor nytte som kaffestue for vores onsdagshold 
(John Andersen, Jørgen Jensen, HCW, Mogens Bruun og Svend Bitsch)
Der er ligeledes blevet ryddet op i shelteren, dette var meget 
tiltrængt efter årets mange aktiviteter, vi i bestyrelsen mener, at det er vigtigt, 
at vi altid holder en vis orden i shelteren, ikke mindst fordi der kommer mange besøgende forbi i løbet af året, også i vinter halvåret.
Næste store opgave i Shelteren bliver, at få noget af vores ground equipment placeret andre steder på flyvestationen, noget af det udstyr vi råder over bliver 
kun sjældent brugt men optager værdifuld gulvplads, der er allerede truffet 
aftale med Flyvevåbnets Historiske Samling om, at vi kan få opbevaret noget i deres magasiner.