Nyt fra Shelter 152

Opdateret d. 06-Oct-2019

Projekt A-014 Update.

 

I forlængelse af artiklen i sidste udgave af DTK-NYT, vil jeg lige fortælle  hvad der er sket med Draken A-014 de sidste par måneder.
Flyet står parkeret i en shelter vi har fået stillet til rådighed for projektet,  det er blevet vasket meget grundigt og vi er så småt gået i gang med  renoveringen. I weekenden den 12. og 13. september blev A-014  slebet og klargjort til en ny gang maling, vi var 6 medlemmer der havde  givet tilsagn om at hjælpe. 
Vi startede lørdag kl. 0830 og arbejdede til 1530, kun afbrudt af frokost  (den helt store grill-menu ,o) og en helikopteropvisning i forbindelse med  Eskadrille 725 reunion, Eskadrillen havde for øvrigt lånt AT-158 i  forbindelse med deres arrangement.
Søndag mødtes vi kl. 0800 til fælles morgenmad og gik herefter i gang med  arbejdet, vi var færdige omkring kl. 1400, også denne ganske regnfulde dag  blev der selvfølgelig grillet og hygget.
Sideløbende med arbejdet med at få A-014 klargjort til maling er der også  arbejdet på cockpittet, Jørgen Jensen er i fuld gang med at genskabe  instrumenteringen, både sidepaneler og selve instrumentpanelet. 
Det er så heldigt at Draken Team Karup råder over et ret stort lager af  reservedele, så det ser ud til at cockpittet bliver næsten komplet.
Næste store opgave bliver så at få A-014 malet, dette er lagt i hænderne på  en af pensionister der mødes hver onsdag. Vi har været behjælpelig med at  fremskaffe den korrekte RAL kode, så flyet for den helt korrekte farve.
Når A-014 er færdigmalet engang i løbet af efteråret bliver hun kørt til  shelter 152, hvor resten af renoveringen skal foregå.
Vi vil selvfølgelig også i den kommende tid bede om jeres hjælp til arbejdet.

Michael van der Sterren
Materielansvarlig