Karup - Logo

DRAKEN AR-113 og AT-158.

The Queen og The Princess.


SAAB 35XD adskiller sig på forskellige punkters fra de svenske Draken fly. Den svarer for en stor del til den svenske J35F, men med 2 stk. 30 mm. Aden kanoner, og uden radar og det dertil hørende missil ildledersystem. Den kan til gengæld medføre Bullpup og Sidewinder missiler. Vingestrukturen, der er forstærket, indeholder 30% mere brændstof, flyet har i alt 9 våbenstationer(3 under hver vinge og tre under kroppen), der hver kan bære 1000 pund. Instrumenteringen og tilslutninger er NATO standart. SAAB 35XD fløj første gang 29 JAN. 1970. Efter et prøveflyvningsprogram ankom de første 3 F35 (A-002, A-003, A-004) til Flyvestation Karup den 1 SEP. 1970. Den første RF-35 leveredes den 25 MAJ 1971, og den første TF35 ankom den 23 JUN.. 1971. Der blev tegnet kontrakt om yderlige 5 TF-35 den 29 NOV. 1973, (AT-157,(AT-158 OY-SKA),AT-159,AT-160 og AT-161). Af disse leveredes den første den 11 JUN. 1976. DRAKEN flyene der kontinuerlig har været genstand for modifikationer, har et navigations-og våbenafleveringssystem , der er på højde med, hvad der findes i de danske F-16. Af væsentlige andre modifikationer skal nævnes"Modular Flareand Chaff Dispensers"(MFCD), "Radar Warning Recivers"(RWR) og aktiv jammerudstyr. Gennem mere end 20 år har DRAKEN flyet været FLV og dermed det danske forsvar en effektiv og pålidelig tjener. Af de indkøbte 51 fly er kun 9 gået tabt, og 13 år uden havarier. Der er i alt fløjet mere end 140.000 F-35 timer, hvoraf en pilot har fløjet mere 3000 timer på Draken, det er rekord på flytypen.


Vi er en forening med passion til pensionerede Drakenfly
Vi har et fly Draken AR113 som har fløjet ved Esk.729 i 23 år.
Flyet tilhører DANISH AIRFORCE HISTORIC COLLECTION.
Vi har arbejdet på flyet et halvt år, og i dag står det som ny,
alt er monteret. AR113 er et Fotorekognosceringsfly med
3 kameraer monteret i næsen,og har 2 x 30mm kanoner monteret
i vingerne. Den er udstyret med missions computer som
beregner navigationsdata og styrer våben. Som igen
styres af en enertiplatform. Er du
interesseret i gamle Drakenfly, kan du kontakte vores
forening for bevarelse af
DRAKEN AR-113 THE QUEEN.


Return homepage


Opdateret d. Opdateret d. 22-3-99