Projekt A-014 godt i gang!

Opdateret d. 31-Jan-2016

Projekt A-014 godt i gang.

Draken Team har involveret sig i restaureringen af A-014, der normalt har stået på Museet i Gedhus. Flyet skal fortsætte sin karriere på EGHOLM SLOT nær Kirke Hyllinge på Sjælland. Michael van der Sterren der forestod vores slibeweekend skriver følgende, som jeg tillader mig at bruge i min beretning:

Flyet står parkeret i en shelter vi har fået stillet til rådighed for projektet, det er blevet
vasket meget grundigt og vi er så småt gået i gang med renoveringen. I weekenden
den 12. og 13. september blev A-014 slebet og klargjort
til en ny gang maling, der var 6 medlemmer der havde
givet tilsagn om at hjælpe.

Arbejdet startede lørdag kl. 0830 og fortsatte til 1530, kun afbrudt af frokost (den helt store grillmenu, velvilligt sponsoreret af FLYHIS) og en helikopteropvisning i forbindelse med Eskadrille
725 Reunion. Eskadrillen havde for øvrigt lånt AT-158 til static display under arrangementet.
Søndag mødtes det arbejdende folk kl. 0800 til fælles morgenmad og gik herefter atter i gang
med arbejdet, som blev afsluttet omkring kl. 1400, også denne ganske regnfulde dag blev
der selvfølgelig grillet og hygget. Sideløbende med arbejdet med at få A-014 klargjort til maling
er der også arbejdet på cockpittet, Jørgen
Jensen har ved hjælp af Draken Teams velassorterede
reservedelslager genskabt instrumenteringen, både sidepaneler og selve instrumentpanelet.
det ser ud til at cockpittet bliver næsten komplet. Bestyrelsen takker deltagerne i slibe
weekenden, uden jeres hjælp ville det ikke være så nemt at få projektet færdigt til tiden.

Næste store opgave bliver så at få A-014 malet, dette er lagt i hænderne på en af de pensionister der mødes hver onsdag på FLYHIS. Vi har været behjælpelig med at fremskaffe den korrekte RAL kode, så flyet får den helt korrekte farve.
Grunderen og malingen er anskaffet. Når A-014 ar færdigmalet engang i løbet af efteråret, bliver hun kørt til Shelter 152, hvor resten af renoveringen skal foregå. Vi vil selvfølgelig også i den kommende tid af og til bede om medlemmernes hjælp til arbejdet.

Michael van der Sterren