Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess

Planlagte arrangementer i DTK 2020
Deltagelse i arrangementer (undtaget Airshow) kræver medlemskab!

29. august: Draken Meeting.

Vi mødes klokken 09:00 i Hovedvagten. sidste tilmelding er lørdag den 22. august på mailadressen: f35@draken.dk

Program:

09.00 møde ved hovedvagt.
09.15 Velkomst, Kaffe og rundstykker.
ca. 10.00 opstart og kørsel med AT-158.
Ca. 12.00 grill.Efter grill, vil Steen Hartov holde et foredrag over emnet: Perioden op til- og baggrunden for indkøb af Draken, samt processen med udvælgelsen, indkøb og indfasning.

10. oktober: Generalforsamling. (Se formanden har ordet)

Vi mødes på FLYHIS klokken 13:00. Sidste tilmelding er lørdag den 3. oktober på mailadressen: f35@draken.dk

30 - 31 oktober: Tur til Airbus og miniatur Wunderland er nu fuldt booket

Yderligere oplysninger finder du her

Draken fly