Sidste nyt: Formanden har ordet 19/12-2020

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess


Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2020
Deltagelse i arrangementer (undtaget Airshow) kræver medlemskab!

Generalforsamling:

På grund af den øgede Covid-19 smitte, har Draken Team Karup besluttet at generalforsamlingen afholdes virtuelt.(Se hvordan i klubbladet (DTK NYT 2020 - 3)


 

30 - 31 oktober: Tur til Airbus og miniatur Wunderland er nu
AFLYST
Vi vil forsøge at gennemføre turen i efteråret 2021
Allerede tilmeldte har fortrinsret til turen

Arrangementskalender 2021

Draken fly