Sidste nyt: Klubbladet 2021 - 1

 

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess


Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2021
Deltagelse i arrangementer (undtaget Airshow) kræver medlemskab!

 

 23. januar 2021: Draken Kur. Aflyst på grund af COVID-19

 

6. marts 2021: Store Oprydningsdag.  Udskudt/aflyst grundet COVID-19

Ved dette arrangement rydder vi Shelter 152 for udstyr og fly, så vi kan få gulvet fejet. Draken Team er vært ved frokosten. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9. Seneste tilmelding lørdag den 27. februar på mailadresse f35@draken.dk

24. april 2021: Forårsklargøring. Aflyst på grund af COVID-19
Vil blive forsøgt gennemført ved en senere lejlighed. Dette er dagen, hvor der er mulighed for at arbej-de lidt på flyene. Understellet skal afprøves og flyene skal rengøres så de tager sig godt ud for alle de besøgende i shelteren. Draken Team er vært ved frokosten. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9. Seneste tilmelding lørdag den 17. april på mail-adresse f35@draken.dk

28. august: Draken Meeting. Gennemføres
Vi mødes i Hovedvagten klokken 9. Seneste tilmelding lørdag den 21. august på mail f35@draken.dk

9. oktober: Generalforsamling. Vi mødes på FLYHIS klokken 13. Seneste tilmelding lørdag den 2. oktober på mail f35@draken.dk

29.- 30. oktober: Draken Tour. Foreningsudflugt til Miniatur Wunderland og AIRBUS i Hamborg. Nærmere om turen, tilmelding og pris i artiklen klubbladet DTK NYT 2020 - 3.

Nyt arrangement: Aften fotosession. Flere af vore medlemmer har efterlyst et foto arrangement i mørke/tusmørke, hvor flyene opstilles i projektørlys. Vi kunne godt tænke os at få lidt flere facts på bordet, så vi ved præcist hvad I godt kunne tæn-ke jer. Lad os høre fra jer på mailadresse f35@draken.dk. Vi forestiller os, at arran-gementet skal afholdes i november måned, hvor solen går ned lidt tidligt.

 


 

Draken fly