Sidste nyt: Klubbladet 2021 - 2  december 2021

 

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess


Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2021
Deltagelse i arrangementer (undtaget Airshow) kræver medlemskab!

 

 29.- 30. oktober: Draken Tour. Foreningsudflugt til Miniatur Wunderland og AIRBUS i Hamborg. Nærmere om turen, tilmelding og pris i artiklen klubbladet DTK NYT 2020 - 3.

Nyt arrangement: Aften fotosession. Flere af vore medlemmer har efterlyst et foto arrangement i mørke/tusmørke, hvor flyene opstilles i projektørlys. Vi kunne godt tænke os at få lidt flere facts på bordet, så vi ved præcist hvad I godt kunne tæn-ke jer. Lad os høre fra jer på mailadresse f35@draken.dk. Vi forestiller os, at arran-gementet skal afholdes i november måned, hvor solen går ned lidt tidligt.

Tentativ kalender for 2022

 

Draken fly