Sidste nyt:

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess


Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2022
Deltagelse i arrangementer (undtaget Airshow) kræver medlemskab!

Lørdag den 22. januar 2022: Draken Kur Vi mødes i Gedhus kl. 13:00
Tilmelding på mail: f35@draken.dk

Lørdag den 5. marts: Store Oprydningsdag Vi mødes i Hovedvagten kl. 09:00
Tilmelding på mail til f35@draken.dk

Lørdag den 23. april: Forårsklargøring Vi mødes i Hovedvagten kl. 09:00
Tilmeldning på mail til f35@draken.dk


Søndag den 12 juni: Danish Airshow, dato endnu ikke released.

Lørdag den 27. august: Draken Meeting Vi mødes i Hovedvagten kl. 09:00
Tilmelding på mail: f35@draken.dk


Lørdag den 8. oktober: Generalforsamling Vi mødes i Gedhus kl. 13:00
Tilmelding på mail til: f35@draken.dk


Næste års Draken Tour er endnu ikke kalendermæssigt fastlagt.

 

Draken fly