Sidste nyt: Nyt Merchandise, bl.a. Draken Team kalender

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess
Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2023
Deltagelse i arrangementer kræver medlemskab!

Lørdag den 21. januar 2023: Draken Kur


Lørdag den 18. marts 2023: Forårsklargøring På Danmarks Flymuseum i Stauning

Lørdag den 26. august 2023: Draken Meeting (Tid og sted tilgår senere)
Tilmelding på mail: f35@draken.dk


Lørdag den 7. oktober 2023: Generalforsamling (Tid og sted tilgår senere)
Tilmelding på mail til: f35@draken.dk


Draken Tour (Dato tilgår senere)

 

Draken fly