Draken Team Karup

Formanden har ordet

 5. maj 2020


Kære medlemmer af Draken Team Karup…


Som de af jer, der deltog i forrige generalforsamling, måske kan huske, så satte vi dengang et arbejde i gang med at omskrive vores vedtægter, fordi de ikke længere var tidssvarende. Det arbejde er nu tilendebragt og vi håber, at de nye vedtægter kan godkendes på den kommende generalforsamling i oktober måned. For at give jer et forhåndskendskab til ændringerne, har vi valgt at lægge de reviderede vedtægter på nettet til kommentering allerede nu. De vedtægter vi har lagt op, er en sammenblanding af de nuværende og de kommende. Alt hvad der er skrevet med sort, er de originale vedtægter som er gældende nu. Alt hvad der er skrevet med sort og overstreget, vil forsvinde fra vedtægterne hvis den nye tekst, der er skrevet med rødt, bliver godkendt. I er meget velkomne til at kommentere på mail: f35@draken.dk


De reviderede vedtægter kan læses her.

 

Med Venlig Hilsen

John Andersen

Formand DTK