Sidste nyt: Åbent cockpit i Stauning

Nyt fra Shelter 152
Forårs Klargøring
Draken Meeting
About us
The Queen and The Princess
Bliv medlem

Planlagte arrangementer i DTK 2024
Deltagelse i arrangementer kræver medlemskab!


"Åben Cockpit" Lørdag d. 27. april på Danmarks Flymuseum I Stauning.
Her har du mulighed for at komme i cockpittet på flyene i Stauning

Mødetid og sted er klokken 10. på flymuseet. 
Seneste tilmelding er lørdag d. 13. april på mailadresse: f35@draken.dk.


Danish Airshow 2024:
søndag d. 9. juni 2024 på Flyvestation Aalborg. Draken Team Karup forventer at deltage med et fly samt vores salgsbod.
Vi får ganske givet behov for lidt hjælp både lørdag og søndag.
Medlemmer der har lyst til at række os en hjælpende hånd, bedes tilmelde sig på mailadresse: f35@draken.dk efterhånden som der dukker flere detaljer op fra arrangøren, bliver de lagt ind på vores hjemmeside.

Draken Meeting 2024:
lørdag d. 31. august 2024, klokken 09:00, mødested oplyses senere.
Dette arrangement er rettet alene mod medlemmer af Draken Team Karup, medlemmer af Lisbon Association og medlemmer af Hawkeye Association.
Absolut seneste tilmelding er lørdag d. 17. august 2024 på mailadresse: f35@draken.dk

Generalforsamling 2024:
lørdag d. 5. oktober 2024, klokken 13:00, mødested oplyses senere. Absolut seneste tilmelding er lørdag d. 28. september 2024 på mailadresse: f35@draken.dk
,
Forslag eller emner til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Draken Tour 2024:
Vi har endnu ikke lagt os fast på hverken tidspunkt eller udflugtsmål, så skulle I medlemmer have forslag eller ønsker, er I meget velkomne til at kontakte os på mailadresse: f35@draken.dk

Efterhånden som brikkerne samles til touren, vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med oplysninger om pris og tilmelding.

Ret til ændringer i det skitserede program forbeholdes, da det ikke er alle parametre vi er herre over.

 

 

Draken fly