Copyright© 2008-2019
DTK. All rights reserved

Våbenskjolde fra Flyvevåbnet gennem tiderne
Vær opmærksom på nogle af Våbenskjoldene er rekonstruktioner, så de kan afvige fra det originale skjold.
Der kan være en del fejl i oversættelser, men vil blive rettet efterhånden som de kendes.

Update: 06/10/2019

Flyvevåbnet:

Flyvertaktisk Kommando

Båndet bærer devisen:
EX AETHERE FIRMITAS
"fra luften styrke, fasthed, udholdenhed"
og enhedsbetegnelsen FTK.

Flyvertaktisk Komando: link Wikipedia

Flyvematerielkommandoen
(FMK er nedlagt)

Båndet bærer devisen:
UT UNIVERSITAS PROFICIAT
"til støtte for helhedens virke"
og enhedsbetegnelsen FMK.

Wikipedia har ikke nogen side med "Flyvematerielkommandoen".

Eskadrille 721

Båndet bærer devisen:
UBICUMQUE QUANDOCUMQUE
"Hvor som helst, når som helst"
og enhedsbetegnelsen ESK 721.
Callsign: "LONGLEG"
ESK 721 historie: link Wikipedia

Eskadrille 722

Båndet bærer devisen:
NIHIL INTENTATUM "intet uforsøgt"
og enhedsbetegnelsen ESK 722.
Callsign: "MERLIN"
ESK 722 historie: link Wikipedia

New

 

New
Eskadrille 723 (1. jan, 2011 - 20xx)(gen-)oprettet)

Båndet bærer devisen:
VALET VIGILAT "Stærk og årvågen"
og enhedsbetegnelsen ESK 723.
Callsign:"ukendt"
(Oprettet 1. jan. 2011)
ESK 723 historie: link Wikipedia

 

Eskadrille 723 (1951 - 2001 Er nedlagt)

Eskadrille 723 fra 8. jan 1951 til 8. jan 2001
Båndet bærer devisen:
VALET VIGILAT "Stærk og årvågen"
og enhedsbetegnelsen ESK 723.
Callsign:"HORNTAIL"
ESK 723 historie: link Wikipedia

Eskadrille 724

Båndet bærer devisen:
RECTA ACRITER "Lige på og hårdt"
og enhedsbetegnelsen ESK 724.
Callsign: "FOXEYE"
ESK 724 historie: link Wikipedia

Eskadrille 725 (Er nedlagt)

Båndet bærer devisen:
CAVE ADSUM
"Pas på, jeg er tilstede" eller "Se op! jeg er her"
og enhedsbetegnelsen ESK 725.
Callsign: "LISBON" (ESK 725 er nedlagt)
Wikipedia har ikke nogen side med "Eskadrille 725".
Link: LISBON ASSOCIATION

Eskadrille 726 (Er nedlagt)

Båndet bærer devisen:
IN CORPORE "I fællesskab"
og enhedsbetegnelsen ESK 726.
Callsign: "PHANTOM" (ESK 726 er nedlagt)

ESK 726 historie: link Wikipedia

Eskadrille 727

Båndet bærer devisen:
VOLAT PERCUTIT REVERTITUR
"Den flyver, den rammer, den vender tilbage"
og enhedsbetegnelsen ESK 727.
Callsign: "CRAVEN"
ESK 727 historie: link Wikipedia

Eskadrille 729 (Er nedlagt)

Båndet bærer devisen:
OCULUS RECORDANS "Øjet ser"
og enhedsbetegnelsen ESK 729.
Callsign: "HAWKEYE" (ESK 729 er nedlagt)
Callsign: "Ashcake" (F-84G)
Wikipedia har ikke nogen side med "Eskadrille 729".
Link: HAWKEYE ASSOCIATION 2005

Eskadrille 730

Båndet bærer devisen:
VIS SUPERNE "Kraften over dig"
og enhedsbetegnelsen ESK 730.
Callsign: "BIRDSONG"
ESK 730 historie: link Wikipedia

Flyveskolen
Båndet bærer devisen:
EX EXERCITION PERITIA "Øvelse gør mester"
og betegnelsen FLSK.
Callsign: "BABY"
Flyveskolen historie: link Wikipedia

 

 

Søværnets Flyvetjeneste

Søværnets Helikoptertjeneste(nu Eskadrille 723)
Blasonering:
I blåt felt en flyvende ørn af sølv med udstrakte fangere.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.
Motivering:
Som symbol for Søværnets Flyvetjeneste, er valgt en flyvende ørn.
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe II den 3. maj 1978.
Callsign: "ASHCAKE"

Søværnets Flyvetjeneste nedlagt pr. 1 jan. 2011 er overgået til Flyvevåbnet hvor Eskadrille 723 er oprette samme dato.

Søværnets Flyvetjeneste: link Wikipedia

Flyvevåbnets Officersskole

Båndet bærer devisen:
PER DOCTRINAM VIS "styrke ved viden"
og betegnelsen FLOS.

Flyvevåbnets Officersskole historie: link Wikipedia

Air Force Training Centre
(tidligere Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole

Båndet bærer devisen:
SUPERSTES AGAS "Du skal overleve og handle"
og betegnelsen FFOS.

Wikipedia har ikke nogen side med "Air Force Training Centre".


Combat Support Wing
(Officielt oprettet 1. januar 2006.)

Båndet bærer devisen:
PER AUXILIUM VIS "Styrke Gennem Støtte"
og enhedsbetegnelsen CSW.

Combat Support Wing historie: link Wikipedia

Expeditionary Air Staff
(Officielt oprettet 1. januar 2006.)

Båndet bærer devisen:
PERITIA ET RATIONE GUBERNANDUM EST
"Ved erfaring og velovervejet tanke skal der føres"
og enhedsbetegnelsen EAS.

Expeditionary Air Staff historie: link Wikipedia

Flyvevåbnets Bibliotek

Den 16. maj 1997 godkendte
Hendes Majestæt Dronningen bibliotekets våbenskjold, der viser en gylden bog lagt på et sølvsværd.

Båndet bærer devisen:
EXPERTI DOCEMUS
"Vi har fundet ud af det, og nu fortæller vi jer det"
og betegnelsen FLB.

Wikipedia har ikke nogen side med "Flyvevåbnets Bibliotek".

Kontrol- og Varslingsgruppen (KVG)
VÅBENSKJOLDE FOR AIR CONTROL WING ENHEDER

Yderlige oplysninger om KVG: Kilde Michael Møller (PDF)...
ACW

Air Control Wing
(Oprettet: "Forsvarsforliget i 2005.")

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen ACW.

Air Control Wing: link Wikipedia

Blasonering af skjoldet:
I blåt felt 3 sølvflagermus de 2 øverste skråtstillede udefter.

Motivering:
Som våbenfigur er valgt flagermusen, der symboliserer Kontrol- og
Varslingsgruppens virksomhed, idet man i denne betjener sig af en teknik, der er beslægtet med den, hvorved en flagermus orienterer sig.
Til angivelse af Kontrol- og Varslingsgruppen som overordnet myndighed, i forhold til eskadrillerne, indeholder Kontrol- og Varslingsgruppens våben 3 flagermus, medens der kun indgår 1 flagermus – anbragt i et skjoldhoved – i eskadrillers våbener.
Flyvevåbnets Historiske Samling (Flyhis.dk) Beretning om
Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951 - 2007.
crckar

Control and Reporting Centre Karup

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen CRCKAR.

Wikipedia link:

ESK 515

Eskadrille 515

Båndet bærer devisen:
SECURITAS PRÆOMNIA "Sikkerhed for alle"
og betegnelsen ESK 515.

Wikipedia link:

MACC

Mobile Air Control Centre (MACC)

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen MACC.

Wikipedia link:

RH BOR

Radarhoved Bornholm (RH BOR)

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen RH BOR.

Wikipedia link:

RH MUL

Radarhoved Multebjerg (RH MUL)

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen RH MUL.

Wikipedia link:

RH SKA

Radarhoved Skagen (RH SKA)

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen RH SKA.

Wikipedia link:

RH SKP

Radarhoved Skrydstrup (RH SKP)

Båndet bærer devisen:
NIHIL NOBIS LATET "intet går os uset forbi"
og betegnelsen RH SKP.

Wikipedia link:

   
 
Eskadrille 615
 
 
Eskadrille 660
 
 
Eskadrille 680 (1988 - 1997)

Båndet bærer devisen:
MERSIS SUCCURRIMUS REBUS "Mangler oversættelse"
og enhedsbetegnelsen ESK 680.
Chef: O. K. Christensen
Hjemmehørende på FSN Aalborg

 
Eskadrille 680
 
 
Eskadrille 690
 
 
Eskadrille 691
 

Flyvestationer:

 

Flyvestation Karup

Båndet bærer devisen:
JUTUS FORTIS TENAX EST "Jyden er stærk og sej"
myndighedsbetegnelsen FSNKAR.

Flyvestation Karup historie: link Wikipedia

Historie om Flyvestation Karup (Fliegerhorst Grove)
GYGES; the Gefechtsstand of Jagdabschnittsführer Dänemark.

Bogen af Bengt Helldén - Fra Hede til Flyvestation

Flyvestation Karup's Historie:

1

Helikopter Wing Karup

Båndet bærer devisen:
JUTUS FORTIS TENAX EST"Jyden er stærk og sej"
myndighedsbetegnelsen HWKAR.

Helicopter Wing Karup: link Wikipedia

 

1 1

Flyvestation Skrydstrup

Båndet bærer devisen:
COGITA MEMENTO "Tænk og husk"
myndighedsbetegnelsen FSNSKP.

Flyvestation Skrudstrup historie: link Wikipedia

Fighter Wing Skrydstrup

Båndet bærer devisen:
OPES FORIS VIRES DOMI "Styrken ude - kraften hjemme"
myndighedsbetegnelsen FWSKP.

Fighter Wing Skrydstrup: link Wikipedia

Flyvestation Tirstrup
(FSNTIR er nedlagt pr. 31. maj 1998)

Båndet bærer devisen:
OVI OFFENDERIT FERIETUR
"Den der kommer for nær, bliver stanget"
myndighedsbetegnelsen FSNTIR.

Wikipedia har ikke nogen side med "Flyvestation Tirstrup".

Flyvestation Vandel
(FSNVAN er nedlagt pr. 1. juli 2003)

Båndet bærer devisen:
PERSTA ATQUE OBDURA "Hold ud og vær standhaftig"
myndighedsbetegnelsen FSNVAN.

Flyvestation Vandel historie: link Wikipedia

1

Flyvestation Vedbæk
(FSNVED skønt der ingen flyveplads er.)

Båndet bærer devisen:
QUAMDIU FAGUS "Så længe bøgen"
(evt. forlænget "spejler sin top
"?)
myndighedsbetegnelsen FSNVED.

Wikipedia har ikke nogen side med "Flyvestation Vedbæk".
Men om Vedbækbunkeren: link Wikipedia

 

1 1

Flyvestation Værløse
(FSNVAER er nedlagt pr. 1. april 2004)

Båndet bærer devisen:
VICTORIAM ASSEQUITUR "Den fanger sejren"
myndighedsbetegnelsen FSNVÆR.

Flyvestaion Værløse historie: link Wikipedia

Flyvestation Aalborg

Båndet bærer devisen:
CAVE TAURUM CIMBRICUM "Vogt dig for Kimbertyren"
myndighedsbetegnelsen FSNAAL.

Flyvestation Aalborg historie: link Wikipedia

Historie Flyvestation Aalborg (Fligerhorst Aalb-West.)
Airfield construction at Fliegerhorst Aalb-West
.

Air Transport Wing Aalborg

Båndet bærer devisen:
FORTIS FIRMUS UNDIQUE "Stærk Pålidelig Overalt"
myndighedsbetegnelsen ATWAAL.

Air Transport Wing Aalborg: link Wikipedia

 

   
Skjolde af ældre dato:  
   
 
Eskadrille 721

Båndet bærer devisen:
SUAVTTER IN MODO, FORTITER IN RE
"Blød indpakning, hårdt Indholdt"
(refererer til "Jernnæven i fløjlshansken")
Callsign: "OZ- (navnet på radiostationen i flyene)"

 
Eskadrille 722
Båndet bærer devisen:
FIDELIS "trofast, trofaste, pligttro, pålidelig, pålidelige"
Callsign: "OZ- (navnet på radiostationen i flyene)"
 
Eskadrille 723
Båndet bærer devisen:
SEMPER VIGILANS "ALTID At blive VÅGEN"
Callsign: "HORNTAIL"
 
Eskadrille 724

Båndet bærer devisen:
CELERITER RECTAQUE "lige på og hårdt"
Callsign: "BARDIN"

Eskadrillens historie PDF

 

 
Eskadrille 725
Båndet bærer devisen:
CAVE ADSUM "Pas på, jeg er tilstede" eller "Se op! jeg er her"
Callsign: "LISBON"
 
Eskadrille 725
Båndet bærer devisen:
CAVE ADSUM "Pas på, jeg er tilstede" eller "Se op! jeg er her"
Callsign: "LISBON"
 
Eskadrille 726
Båndet bærer devisen:
VIRIBUS UNITIS
Callsign: "PHANTOM"
 
Eskadrille 727
Båndet bærer devisen:
FORTIUS SITIUS ALTIUS "MÅSKE TØRST NEMLIG INDENLANDSK FATTENED FUGL"
Callsign: "CRAVEN"
 
Eskadrille 728
Båndet bærer devisen:
UNUS PRO MULTIS "En for alle"
Callsign: "ASHCAKE"
 
Eskadrille 728
Båndet bærer devisen:
UNUS PRO MULTIS "En for alle"
Callsign: "ASHCAKE"
 
Eskadrille 729
Båndet bærer devisen:
VI ET ARMIS "VI OG AF KRAFT I ARMENE"
Callsign: "Ukendt"
 
Eskadrille 729 (Skrydstrup)
Båndet bærer devisen:
OCULUS RECORDANS "Øjet ser"
Callsign: "DASHWOOD"

 

Eskadrille 730
Båndet bærer devisen:
CAVE TAURUM CAELASTEM "Vogt Dig For Den Himmelske Tyr"
Callsign: "BIRDSONG"
 
TFL (Trænings Flight)
Båndet bærer devisen:
SEMPER USUS"ALTID HEN TIL HJÆLP"
Callsign: "TINBOX"
FSN KAR i 50'erne
Båndet bærer devisen:
SINGULI PRO TOTO "den enkelte for helheden"

Link til FLYNYT 1 - 2003 (Kilde: www.flv.dk)